Przejdź do treści

Nagrody KOD ESG rozdane. Znamy liderów zrównoważonego rozwoju

Zdobywcy Nagród KOD ESG; fot. Maciej Jaźwiecki

2 października br. po raz pierwszy zostały wręczone nagrody KOD ESG w pięciu kategoriach. Kapituła nagrodziła firmy i instytucje, których strategie opierają się na idei zrównoważonego rozwoju. Podczas wydarzenia organizatorzy zaprezentowali również program „III Kongresu ESG – Liderzy Zrównoważonego Rozwoju – Europa”, a zebrani eksperci starali się odpowiedzieć na pytanie czy jesteśmy gotowi na ESG.

Kapituła nagrodziła firmy i osoby, które poprzez swoje działania i realizowane strategie i inicjatywy, pokazują, że idea ESG to nie moda, ani odgórny przymus, ale realne korzyści dla środowiska, ludzi i firm

W skład Kapituły nagrody KOD ESG wchodzą przedstawiciele takich instytucji jak: Rzecznik Praw Obywatelskich, Fundacja im. XBW Ignacego Krasickiego, Instytut ESG, redakcja RaportCSR.pl, Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska”, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, PRME – Polish Chapter Priciples for Responsible Management, Francusko-Polska Izba Gospodarcza (CCIFP). – Kapituła nagrodziła firmy i osoby, które poprzez swoje działania i realizowane strategie i inicjatywy, pokazują, że idea ESG to nie moda, ani odgórny przymus, ale realne korzyści dla środowiska, ludzi i firm – mówi Urszula Jóźwiak, prezes Fundacji im. XBW Ignacego Krasickiego, organizatora III Kongresu ESG – Europa.

Program III Kongresu ESG – Europa

Podczas wydarzenia został zaprezentowany program „III Kongresu ESG – Liderzy Zrównoważonego Rozwoju – Europa”, który odbędzie się 31 stycznia 2024 r. Tematem przewodnim Kongresu będą przemiany społeczne zachodzące w Europie i na rynku pracy. W centrum uwagi będą postawione sprawy społeczne – „S” w ESG. Eksperci poruszą takie tematy jak: wyzwania ESG, społeczna odpowiedzialność biznesu w czasach AI, zrównoważona konsumpcja – czyli o krętej drodze do Gospodarki Obiegu Zamkniętego w modzie i handlu, wykluczenia na rynku pracy, wykorzystanie szans i uniknięcie zagrożeń związanych z ewolucją ESG, walka ze stereotypami.

Debata – czy jesteśmy gotowi na ESG

Podczas wydarzenia odbyła się również debata ekspercka pt. „Czy jesteśmy gotowi na ESG?”, w której wzięli udział: prof. Marcin Wiącek, Rzecznik Praw Obywatelskich; Joanna Jaroch-Pszeniczna, Dyrektor Generalna Francusko-Polskiej Izby Gospodarczej; Piotr Glen, Kierownik Zespołu Zrównoważonego Rozwoju i ESG w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie; Aleksandra Marcinkowska, Prezes EDU SMART TC Limited Irlandia oraz Marta Saracyn, Menedżer ds. strategii ryzyka ESG w Banku Gospodarstwa Krajowego.

Nagrody KOD ESG

Nagroda została przyznana w pięciu kategoriach:

KOD OSOBOWOŚĆ 2023

KOD ESG w kategorii „Osobowość” otrzymała Martyna Zastawna, założycielka WoshWosh – pierwszej i największej w Europie firmy zajmującej się pielęgnacją i odnową obuwia. Promotorka i edukatorka odpowiedzialnej konsumpcji mody i kultury less waste. W 2023 r. znalazła się w prestiżowym gronie 15 najbardziej obiecujących kobiet w biznesie na świecie, które zostały wybrane przez Departament Stanu USA do elitarnego programu mentoringowego Fortune Most Powerful Women. Laureatka pokazuje, że jednocześnie możemy spełniać swoje marzenia, realizować się w biznesie i działać na rzecz dobra naszej planety.

KOD „E”: środowisko

L’Oréal Polska zostało docenione przez Kapitułę za działania prowadzone na rzecz ograniczenia emisji gazów cieplarnianych i zmniejszenia śladu węglowego, korzystania z odnawialnych źródeł energii, ograniczenia produkcji odpadów czy wprowadzaniu rozwiązań gospodarki obiegu zamkniętego. Zgodnie z globalną strategią L’Oréal for the future, do 2025 r. wszystkie zakłady przemysłowe, administracyjne i badawcze Grupy będą neutralne pod względem emisji dwutlenku węgla, wykorzystując w 100% energię odnawialną, pozyskiwaną lokalnie do 2030 r. Grupa zredukuje emisję gazów cieplarnianych o 25% wartości bezwzględnej w porównaniu do 2016 r. oraz jako sygnatariusz zobowiązania ONZ „Business Ambition for 1.5°C”, L’Oréal zobowiązał się do osiągnięcia zerowej emisji netto do 2050 roku.

KOD „S”: społeczeństwo

DHL Parcel Polska został wyróżniony za prowadzoną politykę różnorodności w firmie. DHL może pochwalić́ się tym, że w tak „męskiej” branży zatrudnia prawie tysiąc kobiet – w tym 120 menedżerek i 200 kurierek. Pracownicy pochodzą z 10 krajów, są w rożnym wieku i mają różny stopień sprawności fizycznej – dzięki polityce różnorodności wzajemnie się uzupełniają, inspirują i motywują. DHL prowadzi także rozbudowaną politykę pracowniczą i prorodzinną.

KOD „G”: ład korporacyjny

BNP Paribas Bank Polska w ramach strategii GObeyond na lata 2022-2025 postawił sobie ambitne cele bycia liderem w obszarze zrównoważonego rozwoju, a także liderem zrównoważonych finansów. Kapituła szczególnie doceniła rozwój oferty zrównoważonych produktów i przywiązywanie dużej wagi do realnego wdrażania różnorodności, w tym zapewnienie odpowiedniego udziału kobiet w organach Banku, realizację racjonalnej, zrównoważonej i podlegającej kontroli polityki wynagradzania, stosowanie w praktyce zasady „zero tolerancji” dla każdego rodzaju nadużyć oraz za stawianie na stały, otwarty dialog z wszystkimi interesariuszami.

KOD MEDIA

Grzegorz Nawacki został wyróżniony przez Kapitułę za promocję zasad odpowiedzialnego biznesu wśród polskich przedsiębiorców i edukację w zakresie raportowania niefinansowego. Na łamach Pulsu Biznesu przedsiębiorcy mogą znaleźć rzetelną wiedzę na temat ESG i oswoić się z koniecznością tworzenia i wdrożenia strategii ESG.

Patronat honorowy nad III Kongresem ESG – Liderzy Zrównoważonego Rozwoju – Europa objęli: Rzecznik Praw Obywatelskich, Minister Edukacji i Nauki, Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce, JM Rektor Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Partnerami Głównymi są: Diaverum, Hasco-Lek S.A., Lidl Polska, Grupa Żabka. Partnerami są: Bank Gospodarstwa Krajowego oraz Francusko-Polska Izba Gospodarcza (CCIFP).

Partnerami merytorycznymi są: Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska”, Krajowa Izba Gospodarcza, PRME – Polish Chapter Priciples for Responsible Management, Instytut Staszica, Instytut Biznesu, Centrum UNEP/GRID-Warszawa, Unsung Heroes, Fundacja Polski Instytut Rozwoju Rodziny, Our Future Foundation.

Partnerami medialnymi są: Polska Agencja Prasowa, Dziennik Gazeta Prawna, Super Biznes, Gazeta Polska, Raport ESG, RaportCSR.pl, oESG.pl, PracodawcaGodnyZaufania.pl, Agencja Informacyjna, Obserwator Gospodarczy.

Więcej informacji na stronie: www.esgkongres.pl i https://oesg.pl/kongres/

III Kongres ESG to platforma dialogu dla europejskich liderów zrównoważonego rozwoju – przedstawicieli administracji państwowej, świata biznesu, NGO, środowisk naukowych, ekspertów i mediów. Wątkiem przewodnim III Kongresu ESG – Liderzy Zrównoważonego Rozwoju – Europa będą przemiany społeczne zachodzące w Europie i na rynku pracy. W centrum naszej uwagi postawimy sprawy społeczne, a więc „S” w ESG. To nie oznacza, że zapomnimy o „E” i „G, ale sprawy związane z ochroną środowiska i ładem korporacyjnym – będziemy analizować przez pryzmat zmian społecznych.

Ostatnie dwie edycje Kongresu zgromadziły łącznie ponad 8000 gości, ekspertów i uczestników, a rekomendacje i wnioski z obu edycji wydarzenia dotarły do ponad 5,5 mln osób. Przyszedł czas, by zaprezentować efekty pracy ekspertów Kongres ESG na arenie europejskiej, a co za tym idzie stworzyć europejską platformę dialogu poświęconą kwestiom ESG. Już 31 stycznia 2024 odbędzie się III Kongres ESG – Liderzy Zrównoważonego Rozwoju – Europa (III ESG Congress – Europe –  leaders of sustainable development).
Udostępnij: