Przejdź do treści

Nowelizacja ustawy dot. pirotechniki może kosztować Skarb Państwa dziesiątki mln zł

Fot. free-images.com

W Sejmie na nadanie numeru druku i rozpatrzenie czeka poselski projekt nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt, złożony przez Klub Parlamentarny Lewicy.

Projekt ma umożliwić gminom wprowadzanie na swoim terenie zakazu korzystania z fajerwerków – poinformował w „Rzeczpospolitej” mec. Piotr Kruk, adwokat z Kancelarii Prawnej Dudkowiak Kopeć &Putyra.

Nowelizacja ustawy oznaczać może powstanie roszczeń przeciwko Skarbowi Państwa liczonych w dziesiątkach mln zł

W jego przekonaniu, „ze względu na niezgodny z Konstytucją i prawem europejskim charakter planowanej legislacji, przed poszkodowanymi przedsiębiorcami otworzy się realna możliwość dochodzenia roszczeń przed sądami polskimi i europejskimi”.

Jak dodaje prawnik, skoro na rynku wyrobów pirotechnicznych funkcjonuje ponad 25 tys. firm, oznaczać to może powstanie roszczeń przeciwko Skarbowi Państwa liczonych w dziesiątkach mln zł.

Projekt może skutkować wycofaniem się sieci handlowych z sezonowej dystrybucji pirotechniki

Według eksperta branża pirotechniczna jest już obecnie dosyć mocno i szczegółowo uregulowana, zaś proponowany w nowelizacji zakaz stosowania fajerwerków to projekt sprzeczny z Konstytucją i prawem europejskim. Ponadto uchwalenie projektu wprowadziłoby możliwość zakazywania użytkowania produktów dopuszczonych legalnie do sprzedaży w całej UE, spełniających wszystkie normy bezpieczeństwa i normy środowiskowe.

„Choć formalnie projekt nie wprowadza prohibicji sprzedaży wyrobów pirotechnicznych widowiskowych, może jednak skutkować wycofaniem się sieci handlowych z sezonowej dystrybucji pirotechniki. Projekt zakłada bowiem karanie także pomocnictwa i usiłowania popełnienia wykroczenia polegającego na złamaniu zakazu” – pisze ekspert.

W opinii Kruka, „w miejsce proporcjonalnych i rzeczywiście polepszających dobrostan zwierząt rozwiązań, projektodawcy mogą doprowadzić do powstania szarej strefy oraz utraty kontroli nad obrotem wyrobami pirotechnicznymi”.
Udostępnij: