Przejdź do treści

Parlament koreański daje zielone światło dla 2. kontraktu zbrojeniowego dla Polski

Fot. WEI

Zgromadzenie Narodowe Korei Południowej dużą większością głosów podjęło decyzję o dokapitalizowaniu ExImbanku (KEXIM), publicznego banku eksportowo-importowego, do kwoty 45 bld wonów (prawie 75 mld zł).

Bank, który powstał w 1976 r., jest odpowiedzialny za wspieranie gospodarki Korei Płd. poprzez udzielanie pożyczek i finansowania największych projektów inwestycyjnych oraz ułatwianie współpracy gospodarczej z innymi krajami – napisał „WEI Globalnie” na podstawie informacji z Money.pl.

Przewidywana wartość drugiego kontraktu dla Polski to 30 bln wonów (90 mld zł) i dotyczy zakupu 308 haubic samobieżnych K9 oraz 820 czołgów K2

Nowelizacja ustawy o banku była konieczna ze względu na potrzebę sfinansowania drugiego kontraktu na eksport koreańskiego uzbrojenia do Polski. Dotychczasowe regulacje prawne zakładały, że bank może udzielić pożyczki w wysokości do 40 proc. swojego kapitału, który w ub.r. wynosił 18,4 bld wonów, co pozwalało na udzielenie Polsce kredytu w wysokości do 7,35 bln wonów (22 mld zł). Pierwszy kontrakt zbrojeniowy z Polską skonsumował już jednak 6 bln wonów. Przewidywana wartość drugiego kontraktu dla Polski to 30 bln wonów (90 mld zł) i dotyczy zakupu 308 haubic samobieżnych K9 oraz 820 czołgów K2.

Jak pisze na zakończenie WEI Globalnie, docelowo polska armia ma pozyskać 1000 koreańskich czołgów, z których połowa ma być produkowana w zakładach Polskiej Grupy Zbrojeniowej. Produkcja czołgów w polskiej wersji rozwojowej K2PL ma rozpocząć się w 2026 r. Przy jego produkcji przewidziano zastosowanie polskich rozwiązań technologicznych, w tym polskich systemów łączności.

Kontrakt z firmą Hyundai Rotem przewiduje także produkcję pojazdów zabezpieczenia technicznego, wsparcia inżynieryjnego oraz pakiety szkoleniowe i logistyczne wraz z zapasami amunicji.
Udostępnij: