Przejdź do treści

Poradnik „Działalność gospodarcza na zachodniej Ukrainie”

Fot. WEI

Przygotowany przez zespół Warsaw Enterprise Institute (WEI) raport „Sytuacja gospodarcza i inwestycyjna na zachodniej Ukrainie. Potencjał współpracy polsko-ukraińskiej” ma na celu wsparcie polskich przedsiębiorców, rozważających rozpoczęcie działalności gospodarczej na Ukrainie poprzez przedstawienie szczegółowej informacji na temat sytuacji gospodarczej i inwestycyjnej w zachodnich obwodach Ukrainy.

Jest to już drugi raport powstały w ramach działalności Serwisu Odbudowy Ukrainy – projektu realizowanego przez Centrum Studiów Strategicznych WEI. W poprzednim raporcie pod tytułem „Działalność gospodarcza na zachodniej Ukrainie – poradnik dla polskich przedsiębiorców” WEI prezentował uwarunkowania prawne i organizacyjne prowadzenia biznesu przez polskie firmy na Ukrainie oraz informacje praktyczne dotyczące klimatu biznesowego na Ukrainie.

Ukraina zachodnia jest bardziej przystępna dla polskich firm ze względu na lepsze warunki bezpieczeństwa

W swym najnowszym raporcie WEI koncentruje się nie tylko na kwestiach stricte gospodarczych, takich jak ocena dynamiki sytuacji gospodarczej czy głównych gałęziach gospodarki na poziomie hromady, ale również instytucjonalnym przygotowaniu poszczególnych hromad do współpracy z partnerami z Polski, poprzednimi związkami z Polską czy planowanymi kierunkami inwestycji. Pomimo wyzwań i ograniczeń spowodowanych pełnowymiarową rosyjską agresją na Ukrainę, Ukraina zachodnia jest bardziej przystępna dla polskich firm ze względu na lepsze warunki bezpieczeństwa, relatywnie lepszą kondycję gospodarczą od innych obwodów Ukrainy oraz bliskość geograficzną do granic Polski, a co zatem idzie dostępność połączeń logistycznych.

Szczególną wartością raportu są zawarte w nim dane dotyczące sytuacji gospodarczej i inwestycyjnej w zachodnich obwodach Ukrainy, uzyskane w ramach ankiety hromad, rajonów i obwodów przeprowadzonej przez WEI we wrześniu i październiku 2023 r. Są to najbardziej szczegółowe badania tej części Ukrainy przeprowadzone po pełnowymiarowej rosyjskiej agresji, przez co większość przytoczonych w raporcie danych ma charakter unikalny, a sam raport może być wykorzystywany nie tylko przez przedsiębiorców zainteresowanych wejściem na rynek ukraiński, ale również może stanowić wartość dla analityków, badaczy czy polskich samorządów.

Załącznikiem do raportu jest również szczegółowy aneks z krótkim opisem zdolności do podjęcia współpracy z zagranicznymi partnerami biznesowymi

Raport posiada również praktyczny wymiar biznesowy – polskie firmy zainteresowane wejściem na rynek ukraiński znajdą w nim odniesienia do kluczowych planów i dokumentów gospodarczych obwodów i hromad zachodniej Ukrainy, niezbędne kontakty na lokalne instytucje wsparcia biznesu i największe zrzeszenia firm w poszczególnych obwodach.

Załącznikiem do raportu jest również szczegółowy aneks z krótkim opisem zdolności do podjęcia współpracy z zagranicznymi partnerami biznesowymi przez poszczególne hromady, wraz z adresami internetowymi do planów rozwojów hromad i podstawowymi informacjami kontaktowymi.

Podobnie jak w poprzednim raporcie WEI przyjął, że w skład zachodniej Ukrainy w niniejszym raporcie wchodzą obwody: chmielnicki, iwano-frankowski, lwowski, rówieński, tarnopolski, winnicki, wołyński i żytomierski. Ze względu na oddalenie od Polski oraz regionalną specyfikę WEI nie włącza do tej grupy położonych na zachodzie Ukrainy obwodów zakarpackiego, oraz czerniowieckiego.

Cały raport pod linkiem:
wei.org.pl/wp-content/uploads/2023/12/Sytuacja-gospodarcza-i-inwestycyjna-na-zachodniej-Ukrainie.pdf
Udostępnij: