Przejdź do treści

Powiązać płacę minimalną np. z płacą średnią i zróżnicować ją regionalnie

Fot. free-images.com

Podczas ostatniego posiedzenia Rady Naukowej przy Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców omówiono zmiany, jakie w ostatnim kwartale zaszły w otoczeniu sektora MŚP.

W makrootoczeniu biznesu widoczne są objawy recesji, spadku produkcji i konsumpcji

Sytuacja sektora pozostaje nadal niepewna, szczególnie w odniesieniu do perspektyw wzrostu gospodarczego oraz kształtowania się inflacji. W chwili obecnej w makrootoczeniu biznesu widoczne są objawy recesji, spadku produkcji i konsumpcji. Powyższe czynniki stanowią zagrożenie, w szczególności dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw.

Szybkie podnoszenie płacy minimalnej prowadzi też do spłaszczenia wynagrodzeń, co obniża motywację pracowników

Ponadto planowany wzrost płacy minimalnej o ok. 20% wydaje się niespójny z prognozowanym poziomem inflacji, który ma się kształtować poniżej 10%. Sytuacja taka spowoduje znaczny wzrost kosztów przedsiębiorstw, który może stanowić kolejny impuls inflacyjny, a w dalszej perspektywie spowodować nakręcenie spirali płacowo-cenowej. Szybkie podnoszenie płacy minimalnej prowadzi też do spłaszczenia wynagrodzeń, co obniża motywację pracowników i skutkować może spadkiem produktywności przedsiębiorstw. Zjawiska te podnoszą także ryzyko podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej.

Rada rekomenduje powiązanie płacy minimalnej z wybranym(i) parametrem(ami) makroekonomicznym(i)

Biorąc powyższe pod uwagę Rada rekomenduje powiązanie płacy minimalnej z wybranym(i) parametrem(ami) makroekonomicznym(i), np. płacą średnią oraz zróżnicowanie regionalne płacy minimalnej.

Kolejne posiedzenie Rady zaplanowano na 28 września 2023 r.
Udostępnij: