Przejdź do treści

Przedsiębiorcy chcą m.in. powrotu do ryczałtowej składki zdrowotnej

Fot. free-images.com

Dobrowolny ZUS dla przedsiębiorców, powrót do ryczałtowej składki zdrowotnej, powołanie Komisji Kodyfikacyjnej, która zajmie się przygotowaniem nowych, przejrzystych i sprawiedliwych ustaw podatkowych, mądra implementacja prawa unijnego w myśl zasady „Unia Europejska + zero”, ograniczenie skali sprawozdawczości – oto niektóre postulaty zawarte w dokumencie „Nowa polityka gospodarcza”, powstałym pod auspicjami Adama Abramowicza, Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców.

Podstawą dokumentu stała się ankieta rozpisana wśród blisko czterystu organizacji biznesowych współpracujących z rzecznikiem MŚP oraz wśród członków Rady Naukowej działającej przy Biurze Rzecznika MŚP.

Szczególnie ważne jest, by ministrowie, posłowie i senatorowie wsłuchali się w postulaty sektora MŚP

– Początek nowej kadencji parlamentu i powstanie nowego rządu to okazja do wzmocnienia dialogu między środowiskiem polskich przedsiębiorców i przedstawicielami państwa – mówi Adam Abramowicz – szczególnie ważne jest, by ministrowie, posłowie i senatorowie wsłuchali się w postulaty sektora MŚP, skupiającego 99% polskich firm.

W opracowaniu znalazły się m.in. postulaty dotyczące ubezpieczeń społecznych, systemu podatkowego, walki z inflacją, reformy sądownictwa, ułatwień w zakresie OZE, wsparcia dla rzemiosła czy odpowiedzialności urzędników.
Udostępnij: