Przejdź do treści

Sposobem na poprawę samopoczucia pracowników może być ustanowienie dnia przyjemności w pracy

Arkadiusz Rochala; fot. Newseria Biznes

– Warto pomyśleć o takim jednym dniu w roku ukierunkowanym na potrzeby i motywacje pracowników. Zachęcamy do tego, żeby organizować go zimową porą, kiedy dopada nas zmęczenie, spadek energii i nastroju.

To też szansa na integrację zespołu i zachęta do powrotu do biura – mówi agencji Newseria Biznes Arkadiusz Rochala, dyr. gen. w firmie Pluxee Polska.

Pluxee zachęca firmy do ustanowienia oryginalnej inicjatywy z zakresu wellbeingu, jaką jest dzień przyjemności w pracy

– Pracownik to człowiek, który spędza w pracy około 40 lat swojego dorosłego życia, więc wellbeing jest w tym kontekście bardzo istotnym aspektem, który wpływa na jego zaangażowanie, motywację, samopoczucie, przekłada się na to, w jaki sposób realizuje swoje zadania – dodaje Katarzyna Turska, dyr. HR w Pluxee Polska.

Po pandemii COVID-19 wellbeing pracowników stał się ważnym zagadnieniem dla firm, z których wiele wprowadziło w ostatnim czasie benefity i programy obejmujące m.in. opiekę psychologiczną, warsztaty z radzenia sobie ze stresem, promowanie aktywności fizycznej i profilaktyki zdrowotnej czy działania wspierające work–life balance. Pluxee zachęca z kolei firmy do ustanowienia oryginalnej inicjatywy z zakresu wellbeingu, jaką jest dzień przyjemności w pracy.

To kluczowe, by pracownicy dobrze się czuli, byli zmotywowani, mieli ochotę i energię do wykonywania codziennych obowiązków

Wellbeing – odnoszący się do ogólnego poziomu zadowolenia, komfortu oraz zdrowia psychicznego i fizycznego pracowników w kontekście ich życia zawodowego – jest dla firm i działów HR coraz ważniejszym zagadnieniem. Zwłaszcza po pandemii COVID-19, która wpłynęła na pogorszenie kondycji psychicznej pracowników, upowszechniła problemy z work–life balance i wypaleniem zawodowym, przyczyniając się do fali „wielkiej rezygnacji”. Nie bez znaczenia jest także otoczenie – wzrost cen i kosztów życia oraz niepewności gospodarczej, które spowodowały zachwianie bezpieczeństwa finansowego pracowników. Pracodawcy są świadomi, że wszystko to wpływa na ich fizyczny i emocjonalny stan, odbijając się na samopoczuciu, a tym samym – na jakości realizowanych przez nich zadań, zaangażowaniu i efektywności w pracy. Dlatego wielu z nich uruchomiło w ostatnim czasie programy wspierające pracowników w radzeniu sobie z obciążeniami psychicznymi, a wellbeing – czyli dobrostan pracowników – stał się jednym z filarów nowoczesnej kultury organizacyjnej.

– Wellbeing to nie jest tylko element HR, ale funkcjonowania całej organizacji. A wszystkie działania, które wpływają na wellbeing pracowników, trzeba zacząć od budowania kultury organizacyjnej opartej na zaufaniu, feedbacku, konstruktywnej krytyce i transparentności. To jest kluczowe, żeby pracownicy dobrze się czuli, byli zmotywowani, mieli ochotę i energię do wykonywania codziennych obowiązków – mówi Katarzyna Turska. – Kandydaci do pracy szukają z kolei miejsc, które będą dawać im pozytywne doświadczenia, zależy im na kulturze bazującej na docenianiu, otwartości, dialogu i współpracy po to, aby mieli poczucie bezpieczeństwa psychicznego, które ma ogromny wpływ na ich samopoczucie w pracy. To właśnie atmosfera, relacje i docenianie są czynnikami, które – oprócz wynagrodzenia – wpływają na decyzje zawodowe.

Od wellbeingu pracowników i liderów zależy niemal każdy obszar związany ze środowiskiem pracy i obszar HR

Co istotne, wellbeing powinien być traktowany przez firmy nie jako koszt, ale inwestycja, która przynosi wymierne korzyści, przekładając się m.in. na mniejszą absencję i liczbę zwolnień chorobowych, mniejszą rotację pracowników, większą efektywność, lepsze wyniki finansowe i pozytywny wizerunek pracodawcy.

– Od wellbeingu pracowników i liderów zależy niemal każdy obszar związany ze środowiskiem pracy i obszar HR: rekrutacja, rotacja, atmosfera, relacje. Ma to też przełożenie na jakość pracy, wyniki, kreatywność, innowacje, pracę zespołową, a w końcu na efektywność biznesową i pozycję organizacji – mówi dyrektorka HR w Pluxee Polska.

Przyjemność jest kojarzona przede wszystkim z życiem prywatnym, ale w sferze zawodowej również odgrywa ważną rolę

W ramach dbałości o wellbeing pracowników firmy wdrażają różne benefity i programy poprzedzone badaniami poziomu satysfakcji z pracy. Jest wśród nich m.in. opieka psychologiczna, warsztaty z radzenia sobie ze stresem, programy promowania aktywności fizycznej i profilaktyki zdrowotnej, działania integrujące i budujące przyjazną atmosferę w zespołach oraz wspierające work–life balance, jak np. elastyczny czas pracy. Z kolei Pluxee zachęca firmy do ustanowienia oryginalnej inicjatywy z zakresu wellbeingi i employee experience, jaką jest dzień przyjemności w pracy.

– Przyjemność jest kojarzona przede wszystkim z życiem prywatnym, ale w sferze zawodowej również odgrywa ważną rolę. Wiąże się z kreatywnością, dobrą energią, integracją zespołu i wpływa na zwiększenie zaangażowania. Może być jednym z elementów przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu – wskazuje Katarzyna Turska.

Dzień przyjemności może być również okazją dla liderów do docenienia pracownika i przekazania mu prezentu, który wzmocni jego motywację

– Dzień przyjemności ma być okazją do zadbania i docenienia się nawzajem, okazją do małych radości i pokazania, jak ważne jest tworzenie przyjemnej, pozytywnej atmosfery w miejscu pracy, sprawianie, aby praca dawała zadowolenie, pozwalała na zachowanie balansu i godzenie różnych potrzeb. W obecnych, wymagających czasach, kiedy tak dużo mówi się o zjawiskach typu quiet quitting, ma to szczególne znaczenie. Dla liderów może być to również kolejna okazja do docenienia pracownika i przekazania mu prezentu, który wzmocni jego motywację – mówi Arkadiusz Rochala.

Pluxee – to marka, która kilka miesięcy temu po rebrandingu zastąpiła na polskim rynku Sodexo Benefits & Rewards – 14 lutego zorganizowała u siebie dzień przyjemności w pracy.

Jednym z jego elementów była walentynkowa poczta dla pracowników, za której pośrednictwem każdy mógł – anonimowo bądź nie – przesłać słowa podziękowania, docenienia, życzenia czy pozdrowienia do swoich kolegów czy koleżanek z firmy.
Udostępnij: