Przejdź do treści

Światowy Dzień Słuchu: 10 kluczowych faktów

Fot. Agencja Informacyjna

Czy wiesz, że 3 marca obchodziliśmy Światowy Dzień Słuchu?

Dowiedz się, jak możesz dbać o swój słuch i wspierać osoby z niedosłuchem – informuje Agencja Informacyjna.

Światowy Dzień Słuchu – dlaczego obchodzimy?

3 marca każdego roku, społeczność międzynarodowa łączy siły, by świętować Światowy Dzień Słuchu. Jest to dzień, który ma na celu zwiększenie świadomości społeczeństwa na temat znaczenia ochrony słuchu, profilaktyki i wsparcia dla osób z niedosłuchem. Tegoroczne hasło, „Zmiana sposobu myślenia: sprawmy, aby pielęgnacja uszu i słuchu stała się rzeczywistością dla wszystkich!”, stanowi apel o globalną solidarność i aktywne działania na rzecz poprawy zdrowia słuchu na całym świecie.

Tedros Adhanom Ghebreyesus, dyrektor Generalny Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), zaznacza, że ubytek słuchu, często określany jako “niewidzialna niepełnosprawność”, wymaga przełamania niewłaściwego postrzegania społecznego i stygmatyzacji. Tylko w ten sposób można umożliwić skuteczniejsze działania profilaktyczne i lecznicze.

  1. Rola Światowej Organizacji Zdrowia w ochronie słuchu

Światowa Organizacja Zdrowia odgrywa kluczową rolę w globalnych staraniach na rzecz ochrony słuchu. Poprzez inicjatywy takie jak Światowy Dzień Słuchu, WHO dąży do zwiększenia świadomości na temat problemów słuchu i sposobów ich zapobiegania. Organizacja ta wspiera również rozwój i implementację programów profilaktycznych oraz leczniczych na całym świecie, aby poprawić jakość życia osób z niedosłuchem.

Światowy Dzień Słuchu jest okazją do podnoszenia świadomości i edukacji na temat zdrowia słuchu. Globalna solidarność i wspólne działania są niezbędne, aby zmienić sposób myślenia o niedosłuchu i promować zdrowie słuchu na całym świecie. Edukacja i świadomość są kluczowe dla zapobiegania ubytkom słuchu i wspierania osób z niedosłuchem.

  1. Ubytek słuchu: Niewidzialna niepełnosprawność

Ubytek słuchu jest często nazywany “niewidzialną niepełnosprawnością”, ponieważ nie jest tak łatwo zauważalny jak inne niepełnosprawności. Może on mieć poważne konsekwencje dla zdrowia psychicznego, społecznego i ekonomicznego osób dotkniętych tym problemem. Wśród przyczyn ubytku słuchu wymienia się czynniki genetyczne, infekcje, ekspozycję na hałas, starzenie się i inne.

  1. Historia Joanny Białasz: Przełamywanie barier

Joanna Białasz to inspirujący przykład osoby, która pomimo głębokiego, obustronnego niedosłuchu, dzięki nowoczesnym technologiom, wsparciu społecznemu i własnej determinacji, przełamała bariery związane z niedosłuchem. Jej historia stanowi świadectwo tego, jak ważne jest wsparcie i dostęp do odpowiednich technologii w przezwyciężaniu trudności związanych z ubytkiem słuchu.

  1. Rola nowoczesnych technologii w leczeniu niedosłuchu

Nowoczesne technologie, takie jak implanty ślimakowe, odgrywają kluczową rolę w leczeniu niedosłuchu. Dzięki nim wiele osób, podobnie jak Joanna Białasz, może cieszyć się lepszym słuchem i jakością życia. Postępy w medycynie i technologii otwierają nowe możliwości dla osób z ubytkiem słuchu, umożliwiając im powrót do świata dźwięków.

  1. Prof. Henryk Skarżyński i jego wkład w leczenie słuchu

Prof. Henryk Skarżyński, wybitny specjalista w dziedzinie otolaryngologii i chirurgii słuchu, od lat angażuje się w rozwój metod leczenia słuchu. Jego praca w Światowym Centrum Słuchu zmieniła życie wielu osób, oferując im dostęp do nowoczesnych technologii i lepszą jakość życia. Profesor podkreśla znaczenie postępów w leczeniu słuchu, wczesnej diagnozy i kompleksowego podejścia do problemu niedosłuchu.

– Od 21 lat wykonujemy najwięcej na świecie operacji poprawiających słuch, a polscy pacjenci w Światowym Centrum Słuchu mają bardzo często dostęp do najnowszych technologii jako pierwsi lub jedni z pierwszych na świecie. Poszukujemy nowych rozwiązań i doskonalimy nasze umiejętności z myślą o osobach niesłyszących lub niedosłyszących, by dać im szansę na wyjście z ciszy i normalne życie – mówi prof. Henryk Skarżyński, którego praca w Światowym Centrum Słuchu już odmieniła życie setkom tysięcy osób.

  1. Znaczenie wczesnej diagnozy i interwencji

Wczesna diagnoza i interwencja są kluczowe dla skutecznego leczenia niedosłuchu. Im wcześniej problem zostanie zidentyfikowany, tym większe są szanse na jego skuteczne leczenie i minimalizację negatywnych skutków ubytku słuchu. Prof. Skarżyński i inni specjaliści podkreślają znaczenie badań przesiewowych i wczesnych interwencji.

  1. Powiązanie niedosłuchu z innymi problemami zdrowotnymi

Niedosłuch może mieć poważne konsekwencje dla zdrowia psychicznego i fizycznego, prowadząc do problemów takich jak depresja, zaburzenia pamięci i funkcji poznawczych. Dlatego też ważne jest kompleksowe i interdyscyplinarne podejście do leczenia tego problemu, uwzględniające nie tylko aspekty medyczne, ale także psychologiczne i społeczne.

  1. Statystyki i przewidywania dotyczące niedosłuchu

Statystyki przedstawione przez Światową Organizację Zdrowia są alarmujące – ponad 1,5 miliarda ludzi na świecie żyje z pewnego rodzaju niedosłuchem. Szacuje się, że do 2050 roku liczba ta wzrośnie do ponad 2,5 miliarda. Problemy ze słuchem mają szeroki wpływ na społeczeństwo, co podkreśla potrzebę działań na rzecz poprawy zdrowia słuchu.

Po 65. roku życia różne problemy ze słuchem ma blisko 50 proc. osób, a po 70. roku życia odsetek ten wzrasta do około 75 proc. – Statystyki przedstawione przez Światową Organizację Zdrowia są alarmujące – ponad 1,5 miliarda ludzi na świecie żyje z pewnego rodzaju niedosłuchem, z czego szacuje się, że do 2050 roku liczba ta wzrośnie do ponad 2,5 miliarda. Niejednokrotnie problemy te prowadzą do wykluczenia – ostrzega prof. Henryk Skarżyński.

  1. Jak dbać o zdrowie słuchu?

Dbanie o zdrowie słuchu jest ważne na każdym etapie życia. Obejmuje to unikanie nadmiernego hałasu, regularne badania słuchu, stosowanie ochronników słuchu w hałaśliwych środowiskach i dbanie o higienę uszu. Porady i wskazówki dotyczące ochrony słuchu mogą pomóc w zapobieganiu ubytkom słuchu.

  1. Rola społeczności i wsparcia w życiu osób z niedosłuchem

Wsparcie społeczne i zaangażowanie społeczności są kluczowe dla osób z niedosłuchem. Historie osób takich jak Joanna Białasz pokazują, jak ważne jest wsparcie rodzinne, społeczne i profesjonalne w przezwyciężaniu trudności związanych z niedosłuchem. Społeczności i organizacje mogą oferować wsparcie, edukację i możliwości dla osób z niedosłuchem.

Światowy Dzień Słuchu jako okazja do świętowania postępów

Światowy Dzień Słuchu jest również okazją do świętowania postępów w leczeniu i wsparciu dla osób z niedosłuchem. Osiągnięcia w dziedzinie medycyny, technologii i edukacji otwierają nowe możliwości dla osób z ubytkiem słuchu i pozwalają im na pełniejsze życie.

Światowy Dzień Słuchu przypomina nam o znaczeniu zdrowia słuchu i potrzebie globalnych działań na rzecz jego poprawy. Przez edukację, świadomość i współpracę możemy zmienić sposób myślenia o niedosłuchu i lepiej wspierać osoby doświadczające problemów ze słuchem.

Więcej informacji o najnowszych możliwościach leczenia słuchu można znaleźć na stronie https://whc.ifps.org.pl/.
Udostępnij: