Przejdź do treści

W Polsce kobiety w zarządach firm zarabiają wciąż mniej niż mężczyźni na tych samych stanowiskach

Fot. PIE

Kobiety w zarządach firm na całym świecie stanowią zdecydowaną mniejszość: średnia na świecie to 20 proc., w UE – 34 proc., w Polsce – 25 proc. Kobiet na stanowisku prezeski największych firm giełdowych jest natomiast zaledwie 8 proc. w UE, ale aż 28 proc. w Polsce.

W Polsce kobiety zajmujące najwyższe stanowiska w firmach, zarabiają jednak wciąż mniej niż mężczyźni na tych samych stanowiskach. Kobiety rzadziej niż mężczyźni decydują się też w Polsce na prowadzenie własnej firmy – na koniec 2023 r. 34 proc. JDG należało do pań. Przeprowadzone przez Polski Instytut Ekonomiczny badanie porównawcze jednoznacznie pokazało natomiast, że płeć nie różnicuje sposobu zarządzania firmą. To główne wnioski z raportu Polskiego Instytutu Ekonomicznego „Biznes na wysokich obcasach”.

Wciąż mało kobiet i nierówne płace w zarządach

Ponieważ wzrost udziału kobiet w zarządach firm jest dość powolny, UE przyjęła regulacje obligujące firmy do posiadania zarządów, w których min. 40 proc. członków zarządu będą stanowili przedstawiciele niedostatecznie reprezentowanej płci (czyli zwykle kobiet). W Polsce udział kobiet na stanowisku prezesek zarządu dużych firm giełdowych jest ponad trzykrotnie wyższy niż średnio w UE i wynosi 28 proc., (w UE – 8 proc.).

Luka płacowa na stanowisku dyrektorów generalnych i zarządzających wciąż jednak istnieje i w 2022 r. wynosiła 14 proc. Oznacza to, że wynagrodzenie kobiet jest średnio 14 proc. niższe niż mężczyzn zatrudnionych na tym samym stanowisku, przy czym największe różnice występują w grupie wiekowej 55-59 lat.

Choć nie ma różnic w kobiecym i męskim podejściu do zarządzania firmą, kobiety zarabiają 14 proc. mniej

Kobiety w zarządach firm na całym świecie stanowią zdecydowaną mniejszość: średnia na świecie to 20 proc., w UE – 34 proc., w Polsce – 25 proc. Kobiet na stanowisku prezeski największych firm giełdowych jest natomiast zaledwie 8 proc. w UE, ale aż 28 proc. w Polsce. W Polsce kobiety zajmujące najwyższe stanowiska w firmach, zarabiają jednak wciąż mniej niż mężczyźni na tych samych stanowiskach. Kobiety rzadziej niż mężczyźni decydują się też w Polsce na prowadzenie własnej firmy – na koniec 2023 r. 34 proc. JDG należało do pań.

Z deklaracji dotyczących spodziewanych rocznych przychodów i zysków netto za 2023 r. wynika jednak, że firmy zarządzane przez kobiety osiągają średnio wyższe przychody ze sprzedaży i zyski netto niż firmy zarządzane przez mężczyzn.
Udostępnij: