Przejdź do treści

WEI. Raport „Modernizacja i odbudowa Ukrainy. Aktywność inwestycyjna”

Fot. WEI

Z najnowszego raportu „Modernizacja i odbudowa Ukrainy. Aktywność inwestycyjna” opublikowanego przez Warsaw Enterprise Institute możemy się dowiedzieć m.in., że:

Według ostatnich szacunków Kijowskiej Szkoły Ekonomii bezpośrednie straty wywołane rosyjską agresją na Ukrainę przekroczyły 150 mld dolarów.

Straty są bardzo zróżnicowane regionalnie

Ponad jedna trzecia z tej sumy przypada na zniszczone lub uszkodzone budynki mieszkalne. Straty są bardzo zróżnicowane regionalnie – zdecydowana większość przypada na obwody w południowo-wschodniej części kraju, gdzie przebiega obecnie linia frontu, oraz północ, która ucierpiała w pierwszych tygodniach wojny.

  • Wśród najbardziej perspektywicznych obszarów dla współpracy jako priorytetowy kierunek można wskazać inwestycje w szeroko pojętą infrastrukturę, w szczególności w budownictwo mieszkaniowe oraz drogi i mosty.
  • Innymi sektorami, które są atrakcyjne dla inwestorów zagranicznych, jest energetyka, w szczególności jądrowa, gdzie już obecnie trwa intensywna współpraca Ukrainy ze Stanami Zjednoczonymi, a także odnawialne źródła energii (głównie farmy wiatrowe i fotowoltaiczne). Ogromny potencjał dla inwestycji ma też ukraińskie rolnictwo, z racji żyznych gleb oraz dużego obszaru upraw, oraz przemysł spożywczy.
  • Po wybuchu wojny na Ukrainie inwestycje zagranicznych firm w tym kraju ograniczyły się głównie do tych przedsiębiorstw, które już wcześniej były tam aktywne. Dotyczy to głównie podmiotów z państw Unii Europejskiej oraz Stanów Zjednoczonych i Kanady. Spośród innych krajów największą aktywnością wykazuje się Turcja.
  • Nowi potencjalni inwestorzy przyjęli strategię wyczekiwania i odłożenia swoich planów inwestycyjnych do czasu zakończenia konfliktu, w związku z niepewnością odnośnie do dalszego przebiegu wojny i ryzykiem związanym z obecną sytuacją.
  • Jednym z nowych obszarów, w którym widać duże zainteresowanie współpracą inwestycyjną, jest ukraiński sektor zbrojeniowy.
    W ostatnich miesiącach można dostrzec aktywizację działań w kierunku wspólnej produkcji uzbrojenia, szczególnie ze strony USA, Niemiec i Turcji.
POBIERZ RAPORT
Udostępnij: