Przejdź do treści

Zapisy na 2-letnie obligacje korporacyjne znanej spółki faktoringowej

Fot. free-images.com/Pixabay

Firma PragmaGO rozpoczęła zapisy na 2-letnie obligacje korporacyjne oferowane w ramach III Publicznego Programu Emisji Obligacji.

Spółka planuje pozyskać z emisji do 20 mln zł, oferując inwestorom oprocentowanie zmienne, oparte o WIBOR 3M powiększony o marżę w wysokości 6 punktów procentowych (przy obecnym poziomie WIBOR 3M, odsetki od obligacji wyniosą ok. 13% w skali roku).

Zapisy trwają do 25 stycznia br. Obligacje będą notowane na rynku Catalyst GPW.

– PragmaGO jest obecna i odnosi sukcesy na polskim rynku kapitałowym od 2010 r. Osiągamy stabilne i powtarzalne wyniki, posiadamy mocny bilans oraz rosnące przepływy pieniężne i zyski. W 2021 roku zostaliśmy przejęci przez fundusz private equity – Enterprise Investors, dzięki czemu nasze kapitały własne zostały podwyższone do ponad 100 mln zł, a wskaźniki zadłużenia obniżone. Powyższe czynniki sprawiają, że PragmaGO jest obecnie bardzo dobrze postrzegana przez inwestorów – mówi Jacek Obrocki, wiceprezes firmy.

Otoczenie rynkowe w ostatnich kwartałach charakteryzuje się sporą niepewnością

W porównaniu do emisji z października ub.r., spółka postanowiła skrócić termin wykupu obligacji z 4 do 2 lat oraz zrezygnować z zabezpieczenia na rzecz wyższego oprocentowania. – Otoczenie rynkowe w ostatnich kwartałach uległo zmianom i obecnie charakteryzuje się sporą niepewnością. Przeprowadziliśmy badanie oczekiwań potencjalnego popytu i na tej podstawie dokonaliśmy istotnych zmian w warunkach emisji naszych obligacji, tworząc dla inwestorów zupełnie nową ofertę – dodaje Obrocki.

II kw. 2022 r. z bardzo dobrym wynikiem wzrostu

PragmaGO zamknęła III kw. 2022 r. z bardzo dobrym wynikiem wzrostu na poziomie 60%, przekraczając tym samym 1,15 mld zł obrotu. Faktoring – produkt, który jest najdłużej w ofercie spółki, wygenerował w tym czasie o 49% wyższy obrót niż w roku poprzednim.

PragmaGO intensywnie rozwija kanał współpracy partnerskiej, oferując usługi embedded finance dla biznesu. Dzięki nim partner PragmaGO, niebędący instytucją finansową, może oferować swoim klientom udogodnienia w płatnościach i rozliczeniach (np. płatności odroczone) lub dostęp do pieniędzy na prowadzenie działalności (np. w modelu Merchant Cash Advance).
Udostępnij: