Przejdź do treści

Zatrudnianie osób z niepełnosprawnością

Fot. free-images.com

Przez ostatnie lata zwiększa się liczba pracodawców decydujących się zatrudniać w swoich firmach osoby z niepełnosprawnością. Niesie za sobą obustronne korzyści, zarówno dla pracodawców jak i pracowników z niepełnosprawnością.

To wielki krok w stronę budowania świadomości biznesowej, łamanie stereotypów oraz barier, jak również wyznaczanie nowych trendów w świecie biznesu – podkreśla w komentarzu spółka BPO Network.

Dofinansowanie związanie z zatrudnieniem osoby z niepełnosprawnością

Zatrudnienie osoby z niepełnosprawnością w swojej firmie łączy się z wieloma korzyściami.  Między innymi chodzi o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Kwoty dofinansowania zależne są od grupy niepełnosprawności oraz schorzenia. W 2023 r kwoty wynoszą:

  • 2400 zł – jeżeli osoba posiada znaczny stopień niepełnosprawności (I grupa)
  • 1350 zł – jeżeli osoba posiada umiarkowany stopień niepełnosprawności (II grupa)
  • 500 zł – jeżeli osoba posiada lekki stopień niepełnosprawności (III grupa)

Dodatkowo jeśli osoba z niepełnosprawnością posiada określone symbole w swoim orzeczeniu, kwota może jeszcze wzrosnąć. Mowa tu o chorobach psychicznych (02-P), upośledzeniu umysłowym (01-U), całościowym zaburzeniu umysłowym (12-C), epilepsją (06-E) oraz niewidomych w stopniu znacznym oraz umiarkowanym (04-O). Kwoty w takich przypadkach wynoszą:

  • 1200 zł – jeżeli osoba posiada znaczny stopień niepełnosprawności (wtedy ogólna kwota dofinansowania wynosi 3600 zł)
  • 900 zł – jeżeli osoba posiada umiarkowany stopień niepełnosprawności (wtedy ogólna kwota dofinansowania wynosi 2250zł)
  • 600 zł – jeżeli osoba posiada lekki stopień niepełnosprawności (wtedy ogólna kwota dofinansowania wynosi 1100 zł)

Dlaczego warto zatrudniać osoby z niepełnosprawnością?

Pracownik z niepełnosprawnością nie powinien być poostrzegany jako możliwość pozyskania darmowego pracownika poprzez środki z PFRON. Pracodawcy, którzy decydujący się na taki krok zmieniają światopogląd i tworzą nowe spojrzenie na świat biznesu. Osoby z niepełnosprawnością posiadają takie same kwalifikacje i  umiejętności jak osoby pełnosprawne. Są profesjonalistami w swoich dziedzinach. Ponadto pracownicy z niepełnosprawnością są bardzo lojalni wobec swoich pracodawców, więc jest to na pewno ogromna wartość dodana, która powoduje, że zyskujemy pracownika na długie lata. Warto wspomnieć o tym, iż decydując się na takie działanie firmy ocieplają swój wizerunek i mają szansę na zwiększenie pozyskiwania potencjalnych klientów.

– Zatrudniamy – wygrywamy. Takie hasło chyba najlepiej oddaje obecną sytuację na rynku pracy. Poprzez zatrudnianie osób z niepełnosprawnością kreuje się nowe oblicze biznesu, bez podziałów, barier, wszyscy jesteśmy równi – mówi Iwona Lewandowska, współzałożycielka projektu Pracodawca z Sercem.

Specjalne odznaczenia dla pracodawców – czym jest projekt Pracodawca z Sercem?

Dokładnie 1 października minęło 3 lata od rozpoczęcia kampanii Pracodawca z Sercem. Projekt ma na celu nagradzać firmy, które zatrudniają osoby z niepełnosprawnością. Pomysłodawczyniami akcji są: Joanna Olszewska CEO BPO Network sp. z o.o. oraz jej współpracownice: Iwona Lewandowska, Monika Jura i Agnieszka Grochala.

– Po prostu róbmy dobrze, czyńmy dobro. Chcemy nagradzać firmy, które zatrudniają osoby niepełnosprawne jako dowód odpowiedzialności społecznej i zaangażowania społecznego biznesu – mówi Joanna Olszewska, pomysłodawczyni projektu.
Udostępnij: