Przejdź do treści

Aktualizacja ratingu ESG dla polskiego banku

Fot. BOŚ Bank

W grudniu 2022 r. Bank Ochrony Środowiska otrzymał ocenę ESG Risk przyznaną przez agencję ratingową Morningstar Sustainalytics na poziomie 14,2, co oznacza, że ryzyko ESG Banku uznano za niskie.

W gronie 9% najlepiej ocenionych banków w wymiarze globalnym

Aktualizacja ratingu ESG Risk oznacza znaczącą poprawę w porównaniu do i tak bardzo dobrego rezultatu sprzed roku. Plasuje ona BOŚ w gronie 9% najlepiej ocenionych banków w wymiarze globalnym (na ponad 1 tys. przebadanych instytucji finansowych) i zarazem w czołowych 8% spośród ponad 15,5 tys. wszystkich firm na całym świecie poddanych badaniu przez Morningstar Sustainalytics – poinformował BOŚ.

Niższa nota ESG Risk w tegorocznym badaniu oznacza dalszą, znaczącą poprawę w tym obszarze

Bank Ochrony Środowiska poddał się ocenie agencji Morningstar Sustainalytics drugi rok z rzędu. Już w 2021 r. uzyskał rating ESG Risk na poziomie 19,9 („Low Risk”), oznaczającym niewielkie ryzyko doświadczenia negatywnego wpływu finansowego z przyczyn związanych z czynnikami ESG (tj. ochroną środowiska, odpowiedzialnością społeczną i ładem korporacyjnym). Niższa nota ESG Risk w tegorocznym badaniu oznacza dalszą, znaczącą poprawę w tym obszarze. BOŚ awansował do grona 9% najlepiej ocenionych banków i jednocześnie do wiodących 8% firm w ujęciu globalnym. Rezultat uzyskany rok wcześniej plasował BOŚ odpowiednio w czołowych 18% i 23%.

Dwa kluczowe komponenty: ESG Risk Exposure oraz ESG Risk Management

Na ogólną ocenę ESG Risk przyznawaną przez Morningstar Sustainalytics składają się dwa kluczowe komponenty: ESG Risk Exposure oraz ESG Risk Management. W przypadku pierwszego z nich BOŚ uzyskał teraz 39,0 punktów (wobec 38,0 przed rokiem), co oznacza umiarkowaną ekspozycję Banku na ryzyka ESG („Medium”). Zarządzanie tymi ryzkami, z wynikiem na poziomie 66,5 punktów, zostało ocenione jako silne („Strong”). Przed rokiem ocena w kategorii ESG Risk Management wynosiła 49,8 punktów („Medium”).

Docenienie wysiłków i działań na rzecz odpowiedzialności w biznesie oraz wspierania zrównoważonego rozwoju

– Znaczącą poprawę ratingu ESG odbieramy jako docenienie wysiłków i działań Banku Ochrony Środowiska na rzecz odpowiedzialności w biznesie oraz wspierania zrównoważonego rozwoju. Szczególnie cieszy nas wysoka ocena w kategorii ESG Risk Management, która pokazuje, że jako instytucja bankowa uzyskaliśmy potwierdzenie wysokich kompetencji w skutecznym zarządzaniu kluczowych obszarów ryzyka w działalności BOŚ jako „banku zielonego”. Liczymy, że wysoka ocena niezależnych ekspertów agencji Morningstar Sustainalytics zyska uznanie także w oczach naszych inwestorów i pozostałych interesariuszy – powiedział Emil Ślązak, pełniący obowiązki prezesa zarządu BOŚ.

Morningstar Sustainalytics to wiodąca agencja ratingowa zajmująca się badaniami i ocenami z obszaru ESG, a także dostarczaniem danych wspierających inwestorów na całym świecie w rozwijaniu i wdrażaniu odpowiedzialnych strategii inwestycyjnych. Sustainalytics współpracuje z kilkuset czołowymi podmiotami z globalnej branży zarządzania aktywami i funduszy emerytalnych, które uwzględniają informacje i oceny dotyczące kwestii ESG i ładu korporacyjnego w swoich procesach inwestycyjnych.

Agencja współpracuje również z setkami firm i ich pośredników finansowych, pomagając im uwzględniać aspekty zrównoważonego rozwoju w ramach stosowanych polityk, praktyk i inwestycji kapitałowych.
Udostępnij: