Przejdź do treści

Badanie „Postawy pracownicze post-Covid”

Fot. free-images.com

Pracownicy mają przekonanie, że mogą rozmawiać z pracodawcą transparentnie o swoich zarobkach.

Najważniejsze wnioski z badania „Postawy pracownicze post-Covid”

Oczekują od firmy komunikacji w kwestiach takich jak wyniki finansowe i kondycja firmy, a ponadto – chcą znać cele, misję i wartości pracodawcy – to najważniejsze wnioski z badania „Postawy pracownicze post-Covid” zrealizowanego we współpracy z Kantar Polska przez Klub Dyrektorów i Dyrektorek PR, działający przy Związku Firm Public Relations – poinformował portal PRoto.pl. Celem badania było określenie potrzeb pracowników oraz zmian w postpandemicznym rynku pracy. Obecnie praca zdalna to w wielu firmach konieczność, jeśli chce się utrzymać zespół. Dla pracowników ważna jest także coraz bardziej bezpośrednia komunikacja z kierownictwem, co sprawia, że firmy sięgają po różnorodne formaty komunikacji wewnętrznej.

Zatrudnieni oczekują głównie zapewnienia równowagi między życiem prywatnym i zawodowym (97 proc.)

Jak dalej zwraca uwagę portal, według menedżerów HR oraz dyrektorów odpowiedzialnych za kluczowe zespoły i/lub obszary zarządzania z czołowych polskich firm, zatrudnieni oczekują głównie zapewnienia równowagi między życiem prywatnym i zawodowym (97 proc.), dobrych relacji z innymi pracownikami oraz z przełożonymi (po 96 proc.) oraz możliwości wyboru między pracą zdalną a stacjonarną (94 proc.). 97 proc. wskazało z kolei, że pracownicy oczekują ciekawej i rozwijającej pracy, a według 89 proc. ważne jest zapewnienie im poczucia bezpieczeństwa.

56 proc. respondentów wskazało, że pracownicy chętniej i łatwiej zmieniają pracę

Pracodawcy zauważyli wśród pracowników po pandemii przede wszystkim większą gotowość do zmiany pracy oraz wyższe wymagania płacowe – podkreśla PRoto.pl. 56 proc. respondentów wskazało, że pracownicy chętniej i łatwiej zmieniają pracę. Justyna Gościńska-Bociong, dyrektorka ds. komunikacji i marki korporacyjnej Medicover, zauważa, że ostatnie lata zmieniły nie tylko postawę pracownika wobec firmy czy samego stanowiska, ale również jego świadomość i przywiązanie do organizacji.

Dla pracowników obecnie największą wartość mają benefity związane z finansami i organizacją pracy, umożliwiającą łączenie obowiązków zawodowych z życiem prywatnym. 98 proc. respondentów stwierdziło, że oczekiwane są płace na poziomie rynkowym lub wyższym. 97 proc. badanych wskazało z kolei na work-life balance, a 94 proc. – na możliwość wyboru między pracą zdalną a stacjonarną.
Udostępnij: