Przejdź do treści

Czy osoba z niepełnosprawnością sprawdzi się w pracy?

Fot. BPO Network

Osoby z niepełnosprawnościami często są tak samo dobrze przygotowane pod względem kwalifikacji zawodowych, jak niejeden pracownik pełnosprawny. Dlatego mogą bez przeszkód szukać zatrudnienia poza zakładami pracy chronionej. Osoby z umiarkowanym i lekkim stopniem niepełnosprawności sprawdzają się w firmach działających na rynku otwartym i, co ważne mogą pracować zdalnie.

Osoba poruszająca się na wózku inwalidzkim może dysponować taką samą wiedzą, umiejętnościami, doświadczeniem, jak pracownik pełnosprawny

Osoba z niepełnosprawnością jest w stanie pracować równie wydajnie jak osoba zdrowa, nieposiadająca orzeczenia o niepełnosprawności. Osoba poruszająca się na wózku inwalidzkim może dysponować taką samą wiedzą, umiejętnościami, doświadczeniem, jak pracownik pełnosprawny. Co więcej, w związku z ciągle stereotypowym myśleniem o osobach z różnego rodzaju niepełnosprawnościami, pracownicy z orzeczeniem niejednokrotnie bardziej doceniają możliwość pracy zawodowej i tym samym wkładają więcej wysiłku w realizację powierzonych zadań. W wielu przypadkach trudniej im jest znaleźć pracę, w której mogliby się realizować mimo choroby, przez co, gdy ją w końcu znajdą, mają do niej większy szacunek. Dlatego bazując jedynie na niepełnosprawności pracownika nie można wydawać osądów o jakości jego pracy.

Pracodawca może liczyć na dofinansowanie do szkolenia pracownika z orzeczeniem o niepełnosprawności

Warto również dodać, że zgodnie z obowiązującym prawem, pracodawca może liczyć na dofinansowanie do szkolenia pracownika z orzeczeniem o niepełnosprawności i w ten sposób pomóc mu podnieść jego kwalifikacje, które poprawią jakość realizowanych przez niego zadań. Dużą pomocą, mającą usprawnić pracownika z niepełnosprawnością ruchową czy intelektualną, jest przydzielenie do niego osoby wspierającej, która pomoże realizować niektóre zadania. Na wynagrodzenie dla takiej osoby również przysługuje dofinansowanie z PFRON-u.

Pośrednictwem pracy dla osób z orzeczeniem o niepełnosprawności trudni się powiatowy urząd pracy

Tak samo jak w przypadku osób pełnosprawnych, pośrednictwem pracy dla osób z orzeczeniem o niepełnosprawności trudni się powiatowy urząd pracy. Tam ludzie z różnym stopniem niepełnosprawności mogą szukać wsparcia i pomocy, gdy pragną powrócić do aktywności zawodowej. Ponadto, od kilku lat realizowane są różnego rodzaju programy, których głównym celem jest pomoc osobom z niepełnosprawnościami szukającym pracy i walczące z dyskryminacją tej grupy na aktualnym rynku pracy.

Cennym źródłem informacji może okazać się również internet, gdzie nietrudno znaleźć ogłoszenia z propozycją pracy, w których znajduje się wzmianka, że jednym z warunków, jakie musi spełniać kandydat na dane stanowisko, jest posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności.

Firma poszukuje miejsc pracy dla pracowników niepełnosprawnych o różnych kwalifikacjach

Przykładem dla osób z niepełnosprawnościami jest firma BPO Network, którą założyła Joanna Olszewska. Postanowiła ona stanąć naprzeciw stereotypom, by zmienić myślenie i postrzeganie na temat osób z niepełnosprawnością. Od ponad 30 lat pracuje w środowisku osób z niepełnosprawnościami – wcześniej jako fizjoterapeutka przy łóżku pacjenta. Dziś łączy dwa światy – pracowników z niepełnosprawnością z pracodawcami. Założyła firmę, której specjalnością jest poszukiwanie miejsc pracy dla pracowników niepełnosprawnych o różnych kwalifikacjach. Jest to firma, w której pracują wyłącznie osoby z niepełnosprawnością i na co dzień udowadniają, że niepełnosprawność nie jest ograniczeniem w pracy. Większość jej pracowników pracuje zdalnie.

W systemie pracy zdalnej, którą pracodawcy stosują już coraz częściej, połowa niepełnosprawności nie będzie miała żadnego wpływu na wykonywaną pracę. Dzięki temu osoby poszukujące pracy mają bardzo duże szanse na znalezienie pracy marzeń.
Udostępnij: