Przejdź do treści

Dziesięciolecie gwarancji de-minimis dla przedsiębiorców

Fot. free-images.com/Pixabay

– Gwarancje de minimis mobilizują kapitał i pozwalają rozwijać kredyty dla przedsiębiorców. Bez tego nie moglibyśmy myśleć o rozwoju przedsiębiorczości, który towarzyszy nam od powstania państwa polskiego.

Jako polski bank rozwoju jesteśmy w stanie wyznaczać trendy dla instytucji rozwojowych

Wojna i kryzys COVID-19 przyczyniły się do wprowadzenia kolejnych produktów gwarancyjnych. Jesteśmy pierwszym bankiem w naszej części Europy, który wprowadził gwarancje faktoringowe i leasingowe. To oznacza, że jako polski bank rozwoju jesteśmy w stanie wyznaczać trendy dla instytucji rozwojowych – mówi Beata Daszyńska-Muzyczka, prezes BGK.

Wsparcie w postaci gwarancji okazało się szczególnie pomocne po światowym kryzysie gospodarczym

Przez 10 lat dzięki gwarancjom de minimis udzielanych przez BGK 245 tys. przedsiębiorców zabezpieczyło swoje kredyty na kwotę 258 mld zł. To pozwoliło im uzyskać dostęp do finansowania, zwiększyć zatrudnienie oraz inwestować w innowacyjne projekty. Wsparcie w postaci gwarancji okazało się szczególnie pomocne po światowym kryzysie gospodarczym, w czasie pandemii COVID-19, a także rosyjskiej agresji na Ukrainę.

Funkcjonowanie gwarancji de minimis jest możliwe dzięki ścisłej współpracy BGK z Ministerstwem Finansów oraz sektorem bankowym.

Gwarancje de minimis na łączną kwotę 167 mld zł

W ciągu dekady BGK udzielił gwarancji de minimis na łączną kwotę 167 mld zł. Dzięki gwarancji de minimis, banki zabezpieczyły kredyty o łącznej wartości 258 mld zł. Z tych gwarancji skorzystało ponad 245 tys. przedsiębiorców. Potwierdzeniem skuteczności gwarancji oraz ich dodatkowych, wymiernych korzyści dla całej gospodarki są wyniki badań Departamentu Badań i Analiz BGK – ,,Efekty programu gwarancji de minimis”.

Co 4. kredyt dla firm na polskim rynku jest zabezpieczony gwarancjami de minimis

Dzięki gwarancjom de minimis przedsiębiorcy zachowali lub utworzyli ponad pół miliona miejsc pracy – zwiększyli zatrudnienie 4 razy częściej niż cały sektor MŚP. Co czwarty kredyt dla firm na polskim rynku jest zabezpieczony gwarancjami de minimis. Odbiorcy gwarancji osiągają znacznie lepsze wyniki finansowe niż reprezentatywne firmy z sektora MŚP.

Popularność tego produktu wzrasta

Gwarancje de minimis stanowią istotne wsparcie dla tego sektora. Popularność tego produktu wzrasta – kwota gwarancji udzielonych w ostatnich 3 latach to niemal 60 proc. ogólnej kwoty gwarancji de minimis udzielonych od 2013 roku. To potwierdza, że gwarancje de minimis sprawdzają się w czasach kryzysu – pandemii COVID-19 czy wojny w Ukrainie.

Małe i średnie firmy korzystające z gwarancji de minimis bardziej innowacyjne

Jak wynika z badań BGK, małe i średnie firmy korzystające z gwarancji de minimis są bardziej innowacyjne. W badanej grupie MŚP, niespełna jedna trzecia inwestuje w innowacje, podczas gdy spośród firm korzystających z gwarancji de minimis jest ich aż 46 proc. Firmy, które finansowały swoje inwestycje kredytami zabezpieczonymi przez BGK, zdecydowanie rzadziej niż inne przedsiębiorstwa wstrzymywały swoje inwestycje, spowolniały je lub ograniczały.

Aktualnie BGK udziela gwarancji de minimis na preferencyjnych warunkach. Więcej informacji znajduje się tutaj: https://www.bgk.pl/male-i-srednie-przedsiebiorstwa/zabezpieczenie-finansowania/gwarancja-de-minimis/
Udostępnij: