Przejdź do treści

Faliński w gronie ekspertów Instytutu Biznesu

Andrzej M. Faliński; fot. Instytut Biznesu

Do zarządzającej Instytutem Biznesu Rady Dyrektorów dołączył dr Andrzej Maria Faliński – poinformowała Agencja Informacyjna.

To wybitny ekspert o ogromnym doświadczeniu i wiedzy. – Znamy się z nim zawodowo ponad 20 lat – mówi Juliusz Bolek, przewodniczący Rady Dyrektorów Instytutu Biznesu. –  Bardzo się cieszę, że zdecydował się on dołączyć ścisłego grona Rady Dyrektorów Instytutu Biznesu. Jego wiedza jest w wielu obszarach absolutnie wyjątkowa. Sądzę, że będzie doradzał przedsiębiorcom w ich działalności, która staje się w obecnych czasach coraz trudniejsza – zapowiada Juliusz Bolek.

Faliński jest autorem licznych publikacji naukowych

Faliński jest doktorem nauk humanistycznych (metodologia historii) Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz wieloletnim pracownikiem naukowym Uniwersytetu Warszawskiego, PAN (1988-1990 wicedyrektor Instytutu Nauk Politycznych PAN), Akademii Obrony Narodowej i szeregu uczelni prywatnych. Odbył staże naukowe i wykłady gościnne w Danii, Austrii, Niemczech, Włoszech i USA. Jest autorem licznych publikacji naukowych z zakresu politologii, metodologii nauk społecznych, ekonomiki handlu, spraw bezpieczeństwa narodowego.

Wcześniej związany z sektorem obronnym i sprawami bezpieczeństwa narodowego

Był w latach 90. XX wieku związany z sektorem obronnym i sprawami bezpieczeństwa narodowego. Pełni szereg funkcji eksperckich i kierowniczych, m. in. był w MON: dyr. Biura (1994–1997), szefem projektu rozwinięcia departamentu integracji z Paktem Północnoatlantyckim w (1997), a ponadto dyrektorem Departamentu Analiz Strategicznych oraz Departamentu Integracji z Paktem Północnoatlantyckim w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego (1997-1998), doradcą społecznym Komisji Obrony Narodowej Sejmu oraz wiceprezesem Federacji Stowarzyszeń Rezerwistów i Weteranów Sił Zbrojnych RP, członkiem zarządu CIOR (Confederation Interalie’ des Officiers de Reserve) (1997-2000).

Od 2000 do 2017 r. był Dyrektorem Generalnym w POHiD

Od 1999 r. pracował w organizacjach reprezentacji interesów biznesu. W latach 1998-2000 był dyr. generalnym w Izbie Przemysłowo-Handlowej Inwestorów Zagranicznych. Od 2000 do 2017 r. był Dyrektorem Generalnym w Polskiej Organizacji Handlu i Dystrybucji, zrzeszającej sieci handlu wielkopowierzchniowego. W latach 2004-2014 był członkiem Rady Administracyjnej Konfederacji Handlu Europejskiego „Eurocommerce”.

Obecnie działa w Stowarzyszeniu Forum Dialogu Gospodarczego. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z mediami: autor kilkuset artykułów, ekspertyz i komentarzy, organizator szeregu imprez z udziałem mediów.

W kręgu jego zainteresowań leży tematyka handlu nowoczesnego, ewolucji rynku wewnętrznego. Także problematyka geopolityczna i integracji europejskiej – zarówno z perspektywy merytorycznej, jak i w perspektywie projektów public relations i public affairs.
Udostępnij: