Przejdź do treści

Już co 4. przedsiębiorca wystawia wyłącznie faktury elektroniczne

Fot. free-images.com

Polskie firmy doceniają zalety cyfryzacji i coraz częściej porzucają papier na rzecz elektronicznego obiegu dokumentów.

Zgodnie z wynikami raportu producenta platformy do automatyzacji procesów i obiegu dokumentów, firmy Webcon, „Rewolucja w fakturowaniu: czy polskie firmy są gotowe na KSeF?” już 25 proc. przedsiębiorców wystawia wyłącznie faktury elektroniczne. Nadal jednak 6 na 10 firm drukuje dokumenty księgowe. Najczęściej ma to miejsce w handlu i sektorze publicznym, a najrzadziej w produkcji.

Dziś już co 4. firma w Polsce prowadzi wyłącznie elektroniczny obieg faktur, to o 8 p.p. więcej niż w 2022

Biznes w Polsce coraz poważniej podchodzi do wyzwań zrównoważonego rozwoju, doceniając korzyści płynące z szeroko rozumianej cyfryzacji. W drugiej edycji raportu wyraźnie widać, że coraz rzadziej drukujemy faktury, wybierając ich cyfrowy odpowiednik.

– Z satysfakcją przyglądamy się zmianie podejścia firm w Polsce do zagadnień związanych z elektronicznym obiegiem dokumentów. (…)Dziś już co czwarta firma w Polsce prowadzi wyłącznie elektroniczny obieg faktur, to o 8 p.p. więcej niż w 2022 r. Spadła też liczba podmiotów, które drukują faktury mimo, iż są w posiadaniu EOF. W poprzedniej edycji na takie działanie wskazało 31 proc., a w drugiej 29 proc. badanych – podkreśla Anna Puka, dyr. Działu Pre-sales Consulting w Webcon.

Duże firmy postawiły na cyfryzację

Nadal większość firm w Polsce przyznaje, że drukuje faktury. Z raportu wynika, że robi tak 61 proc. firm. Jest to jednak o 5 p.p. niższy wynik niż w poprzedniej edycji ankiety, realizowanej w 2022 r.

Biorąc pod uwagę wielkość zatrudnienia, najlepiej z digitalizacją obiegu dokumentów radzą sobie największe firmy. Dziś 44 proc. z nich drukuje faktury. Takiej odpowiedzi w badaniu z 2022 roku udzieliło aż 66 proc. respondentów. W przypadku średnich firm papier wybiera 60 proc. podmiotów, czyli o 8 p.p. mniej niż w poprzednio rozpatrywanym okresie. Najgorzej w tej kwestii prezentują się mikrofirmy, które w aż 72 proc. przypadków przyznają, że drukują faktury. To niestety wzrost z poziomu 65 proc. w 2022 roku.

Sektor produkcyjny odchodzi od papierowych faktur

W ujęciu branżowym największy problem z papierowymi dokumentami ma branża handlowa i sektor publiczny. Tu aż 3 z 4 podmiotów przyznaje, że drukuje faktury. Podobnie budownictwo, gdzie 70 proc. firm nadal używa tradycyjnych dokumentów. Minimalnie lepiej jest w grupie przedsiębiorstw z sektora transportu i logistyki.

Patrząc na to, która branża najczęściej korzysta z elektronicznego obiegu faktur (EOF), prym wiedzie sektor produkcyjny. W tym wypadku 63 proc. firm wybrało korzystanie z tego rozwiązania. Na drugim miejscu podium uplasował się handel, gdzie 6 na 10 organizacji dysponuje takim systemem. Więcej niż co drugi podmiot usługowy (54 proc.) używa już cyfrowych dokumentów.

W dole stawki znajduje się branża budowlana, w której 49 proc. firm wdrożyło rozwiązanie do elektronicznego obiegu dokumentów, wynika z badania Webcon.
Udostępnij: