Przejdź do treści

Dalsze zwiększanie finansowania projektów z obszaru gospodarki cyrkularnej

Fot. BGK

Wspólna inicjatywa na rzecz gospodarki o obiegu zamkniętym (JICE), uruchomiona przez największe publiczne banki i instytucje prorozwojowe Unii Europejskiej, w tym BGK, osiągnęła w latach 2019–2023 wartość 11,6 mld euro sfinansowanych projektów z zakresu gospodarki o obiegu zamkniętym.

Tym samym przekroczyła zakładaną pierwotnie kwotę 10 mld euro. Do inicjatywy dołączyła niderlandzka instytucja Invest-NL, zaś wszyscy członkowie zadeklarowali zwiększenie finansowania projektów z obszaru gospodarki cyrkularnej do 16 mld euro do końca 2025 r.

Największe banki rozwoju w UE przekroczyły zakładany wolumen finansowania projektów gospodarki o obiegu zamkniętym, tj. 10 mld euro

Podczas edycji 2024 Światowego Forum Gospodarki o Obiegu Zamkniętym, największe publiczne banki i instytucje prorozwojowe Unii Europejskiej – Bank Gospodarstwa Krajowego, Caisse des Dépôts Groupe (CDC – Francja), w tym Bpifrance, francuski bank inwestycyjny, Cassa Depositi e Prestiti (CDP – Włochy), Instituto de Crédito Oficial (ICO – Hiszpania) i KfW (Niemcy) – oraz Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) ogłosiły, że przekroczyły zakładany wolumen finansowania projektów gospodarki o obiegu zamkniętym wynoszący 10 mld euro – pod koniec 2023 r. osiągnęły poziom 11,57 mld euro. Powitały również nowego członka, Invest-NL, niderlandzką krajową instytucję prorozwojową utworzoną w 2020 r.

Przejście od gospodarki linearnej do gospodarki o obiegu zamkniętym ma kluczowe znaczenie dla osiągnięcia celów porozumienia paryskiego oraz celów zrównoważonego rozwoju. W szczególności chodzi o cel 12 polegający na zapewnianiu wzorców zrównoważonej konsumpcji i produkcji. Zważywszy na pilną potrzebę rozwiązania kryzysu klimatycznego i środowiskowego, wspólna inicjatywa na rzecz gospodarki o obiegu zamkniętym (JICE) postanowiła podwyższyć wcześniej deklarowany cel dotyczący finansowania i do końca 2025 r. przeznaczyć 16 mld euro na projekty w zakresie gospodarki o obiegu zamkniętym.

Kwiecień: Naszym obowiązkiem jest wykorzystanie dostępnych zasobów, aby zapewnić dalszy rozwój i lepsze warunki życia przyszłym pokoleniom

JICE, uruchomiona w 2019 r., ma na celu zapewnienie długoterminowego finansowania dla projektów, które przyczyniają się do przyspieszenia przejścia w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym. Partnerzy uczestniczący w inicjatywie JICE wyznaczyli na pięcioletni okres do końca 2023 r. cel w wysokości co najmniej 10 mld euro na sfinansowanie projektów z obszaru gospodarki o obiegu zamkniętym.

– W swojej strategii uznaliśmy, że naszym obowiązkiem jest wykorzystanie dostępnych zasobów, aby zapewnić dalszy rozwój i lepsze warunki życia przyszłym pokoleniom. Wspaniale jest widzieć, że inicjatywa JICE się rozwija, ponieważ Europa efektywnie korzystająca z zasobów jest tym, do czego wszyscy dążymy. Potrzebujemy jednak więcej projektów z zakresu gospodarki o obiegu zamkniętym, zarówno z sektora prywatnego, jak i publicznego – stwierdził członek zarządu BGK, Główny Lider ESG, Radosław Kwiecień.

Niezwykłe wyniki osiągnięte do tej pory przez JICE pokazują zdolność publicznych banków i instytucji prorozwojowych do współpracy

Z kolei dyr. generalny CDC, Eric Lombard, powiedział: – Cieszymy się, że wyznaczone przez nas cele zostały osiągnięte z nawiązką. Wynik ten jest dowodem ciężkiej pracy Banque des Territoires i Bpifrance, a także naszych europejskich partnerów. Potwierdza determinację Caisse des Dépôts Group na rzecz kontynuowania i rozszerzania wsparcia dla gospodarki o obiegu zamkniętym, a także, szerzej, dla transformacji ekologicznej w służbie lokalnych władz i przedsiębiorstw.

Dyrektor generalny CDP, Dario Scannapieco, zwrócił uwagę, iż: – Przejście na modele produkcji o obiegu zamkniętym ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia długoterminowej stabilności naszego systemu oraz solidnego wzrostu gospodarczego i konkurencyjności przedsiębiorstw. Z tego względu CDP aktywnie przyczynia się do realizacji inicjatyw sprzyjających przejściu na gospodarkę o obiegu zamkniętym. Niezwykłe wyniki osiągnięte do tej pory przez JICE pokazują zdolność publicznych banków i instytucji prorozwojowych do współpracy na rzecz promowania zielonej transformacji w Europie. Z tego powodu rozszerzenie inicjatywy o nowego członka i wprowadzenie nowego celu inwestycyjnego stanowi kolejny kamień milowy w naszej współpracy.

Zacieśnianie współpracy ponad granicami, sektorami i podmiotami finansowymi ma kluczowe znaczenie dla maksymalizacji naszego wpływu

Zdaniem prezes EBI, Nadii Calviño: – Gospodarka o obiegu zamkniętym jest niezbędna do przejścia na neutralność pod względem emisji dwutlenku węgla, a sukces wspólnej inicjatywy na rzecz gospodarki o obiegu zamkniętym pokazuje, że zakres i liczba projektów do finansowania w tym obszarze wciąż rosną. Dlatego gorąco witamy Invest-NL jako nowego partnera w realizacji naszych coraz ambitniejszych celów. Zacieśnianie współpracy ponad granicami, sektorami i podmiotami finansowymi ma kluczowe znaczenie dla maksymalizacji naszego wpływu.

W opinii prezesa ICO, José Carlosa Garcii de Quevedo: – Wspieranie zielonej transformacji jest jednym z celów działalności Grupy ICO w ramach planu odbudowy, transformacji i zwiększania odporności. W tym obszarze zwracamy szczególną uwagę na finansowanie projektów z zakresu gospodarki o obiegu zamkniętym, które promują bardziej zrównoważone i sprawiedliwe modele wzrostu. Z przyjemnością dzielimy i wzmacniamy to zaangażowanie wraz z naszymi europejskimi partnerami i witamy Invest-NL jako nowego członka inicjatywy JICE”.

Udział w inicjatywie podkreśla nasze dążenie do wspierania rozwoju praktyk cyrkularnych i stymulowanie wymiany wiedzy fachowej i doświadczeń

Dyr. generalny Invest-NL, Rinke Zonneveld, zauważył: – Dołączając do wspólnej inicjatywy na rzecz gospodarki o obiegu zamkniętym (JICE), Invest-NL potwierdza swoje zaangażowanie na rzecz zrównoważonego rozwoju i innowacji. Udział w inicjatywie podkreśla nasze dążenie do wspierania rozwoju praktyk cyrkularnych oraz stymulowanie wymiany wiedzy fachowej i doświadczeń w tym zakresie. Wzmocni to mechanizmy finansowania publiczno-prywatnego, a rozwiązania o obiegu zamkniętym staną się bardziej wykonalne i skalowalne.

Zaś prezes KfW, Stefan Wintels, stwierdził: – Bardzo się cieszę, że od 2019 r. KfW jest częścią tej inicjatywy i współpracuje z innymi europejskimi bankami prorozwojowymi, aby wprowadzać zmiany w tym ważnym obszarze działań. Ostrożne wykorzystywanie zasobów naturalnych ma kluczowe znaczenie dla osiągnięcia celów porozumienia paryskiego.

W tym kontekście decydujące znaczenie ma przejście na gospodarkę o obiegu zamkniętym. Tym bardziej cieszy fakt, że cel dotyczący finansowania przyjęty na 2023 r. został przekroczony. Teraz zwiększamy obecny cel, aby jeszcze bardziej przyspieszyć zrównoważony rozwój.
Udostępnij: