Przejdź do treści

Kontrola paliw – jak można sprawdzić jakość paliwa?

Dystrybutory paliwa

Za jakość paliw na stacjach benzynowych odpowiada Inspekcja Handlowa. Działa ona na zlecenie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Jeśli paliwo, które wlewane jest do naszego baku, nie ma odpowiedniej jakości, może to spowodować awarię naszego silnika. Dlatego kontrola paliw jest tak ważna. 

Kto odpowiada za przeprowadzenie badania jakości paliwa na stacjach benzynowych?

Nieodpowiednie parametry paliwa wlewanego do baku może spowodować awarię naszego silnika. Wiąże się z tym ogromne koszty przeznaczone na remont oraz inne dodatkowe koszty. Dlatego kontrola paliw na stacjach benzynowych powinna odbywać się pod ścisłą kontrolą organów Państwa. Za jakość paliwa na stacjach odpowiada Inspekcja Handlowa, która na bieżąco monitoruje jakość sprzedawanego konsumentom paliwa. Kontrola paliw może odbywać się na każdym etapie jego produkcji. 

Więcej na ten temat przeczytasz tutaj: https://hamilton.com.pl/oferta/kontrola-paliw-i-chemikaliow/paliwa-silnikowe/

Zgodnie z ustawą kontrola może zacząć się już od magazynu producenta, poprzez hurtownie, a następnie transport i kończąc na stacji benzynowej. Dla wszystkich konsumentach atakujących codziennie paliwo na stacjach benzynowych najważniejszą informacją jest jakiej jakości paliwo tankują do swoich samochodów. UOKiK za pośrednictwem strony internetowej informuje, która stacja została skontrolowana. Jeżeli na stacji widnieje literka D, oznacza to, że nie wykryto niezgodności i konsument może bezpiecznie nalać paliwo do baku.  

W jaki sposób przebiega kontrola paliwa na stacji benzynowej?

Kontrola jakości paliwa w Polsce może odbywać się na dwóch płaszczyznach. Po pierwsze prezes UOKiK wybiera stacje benzynowe w sposób losowy i nakazuje regionalnej Inspekcji Handlowej przeprowadzenie kontroli. Taki sposób typowania stacji paliwowych do kontroli obrazuje rzeczywisty stan jakości paliwa w Polsce. Inspekcja Handlowa dokonuje kontroli punktów dystrybucyjnych, na które były skargi od klientów. Kontrola paliw odbywa się również na stacjach paliw, które w przeszłości sprzedawały niezgodne jakościowo paliwo konsumentom. Kontrola paliw obejmuje hurtowników, producentów, przedsiębiorstwa magazynujące paliwo oraz stacje pali. 

Co jest badane w paliwie na stacjach benzynowych?

Jeżeli paliwo ma zostać dopuszczone na stacji benzynowej do sprzedaży, musi spełnić szereg norm. Dlatego najważniejszy jest skład paliwa, a także jego zachowanie w określonych warunkach. Paliwo zostaje poddane badaniu takich parametrów jak stabilność oksydacyjna, zawartość wody, temperatura zapłonu, zawartość siarki, liczba cetanowa oraz temperatura zablokowania zimnego filtru. Wszystko musi być adekwatne do rodzaju paliwa, ponieważ różnice mogą być znaczne miedzy sobą. 

Jeżeli testowane paliwo okaże się niezgodne z obowiązującymi normami, musi ono zostać wycofane ze stacji paliw. Najczęstszą przyczyną wycofania paliwa ze stacji jest niska stabilność oksydacyjna w oleju napędowym. W benzynie głównym problemem jest z kolei zbyt niska liczba oktanowa. Może to doprowadzić do spalania skutkowego, a następnie obniżyć trwałość silników turbodoładowanych. Wszystkie niezgodności prowadzą do bardzo kosztownych usterek silników. 

Udostępnij: