Przejdź do treści

Możliwe wydłużenie przez resort finansów terminu na złożenie deklaracji CIT-8 za 2022

Fot. free-images.com/Pixabay

Na oficjalnej stronie ministerstwa finansów pojawiła się informacja o pracach w kierunku wydania rozporządzenia wydłużającego o 3 miesiące, czyli do 30 czerwca br. zarówno termin składania CIT-8, jak i termin zapłaty podatku wykazanego w zeznaniu rocznym.

Rozważane wydłużenie terminu ma dotyczyć wszystkich podatników

Zgodnie z opublikowanym komunikatem, rozważane wydłużenie terminu ma dotyczyć wszystkich podatników – napisali Mikołaj Woźniak, Dorota Bokszczanin-Domalewska i Mariusz Czajka z firmy doradczej PwC.

Do tej pory jednak ministerstwo nie opublikowało projektu rozporządzenia, ani bardziej szczegółowych informacji dotyczących zasad rozważanego przedłużenia czy harmonogramu planowanych prac legislacyjnych.

Kolejny z rzędu rok z wydłużeniem terminu składania rocznych deklaracji CIT

Jeśli rozważane rozporządzenie zostanie wydane, będzie to oznaczało kolejny z rzędu rok z wydłużeniem terminu składania rocznych deklaracji CIT. W poprzednich trzech latach resort finansów również umożliwił rozliczenie oraz wpłatę podatku dla osób prawnych w późniejszym terminie (do 30 czerwca). Zgodnie z uzasadnieniem opublikowanym wówczas przez resort, wydłużenie terminów miało służyć poprawie płynności finansowej przedsiębiorców w okresie epidemii.

Terminy dotyczące sprawozdania finansowego za rok 2022 pozostaną bez zmian

Zwracamy uwagę – piszą dalej eksperci – że w obecnym komunikacie ministerstwo jednoznacznie podkreśla, że nie planuje w tym roku wydłużania terminów dotyczących sprawozdań finansowych. W związku z tym, nawet w przypadku ostatecznego przedłużenia terminu na złożenie zeznania CIT, terminy dotyczące sprawozdania finansowego za rok 2022 pozostaną bez zmian, tj.

  • 31 marca 2023 r. – sporządzenie sprawozdania finansowego,
  • 30 czerwca 2023 r. – zatwierdzenie sprawozdania finansowego,
  • 15 lipca 2023 r. – złożenie sprawozdania finansowego we właściwym rejestrze sądowym.

Jest to podejście odmienne w porównaniu do poprzednich lat, gdy przedłużeniu terminów dotyczącym zeznania CIT towarzyszyło również wydłużanie terminów dotyczących sprawozdań finansowych.

W opublikowanym komunikacie Ministerstwo nie wspomina też nic o ewentualnym przedłużeniu terminów na inne formularze, dla których termin mija 31 marca – takie jak np. IFT-2R czy ORD-U – kończą eksperci.
Udostępnij: