Przejdź do treści

Nowe narzędzie do wsparcia przedsiębiorców pokrzywdzonych przez ZUS

Adam Abramowicz; fot. Autorstwa Adrian Grycuk - Praca własna, CC BY-SA 3.0 pl, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=48508523

Sejm uchwalił ważną dla przedsiębiorców poprawkę do ustawy deregulacyjnej.

Udział w sporach między ZUS a przedsiębiorcą również przed sądem powszechnym

Od dnia wejścia w życie proponowanych zmian Rzecznik MŚP zyska możliwość udziału w sporach między ZUS a przedsiębiorcą również przed sądem powszechnym. Uprawnienie to będzie dotyczyć spraw, w których Rzecznik brał udział na etapie postępowania prowadzonego przed ZUS.

Efektywne wsparcie przedsiębiorców w sporze z organem rentowym

Zmiana jest niezwykle ważna dla przedsiębiorców, do tej pory bowiem mogli oni korzystać ze wsparcia Rzecznika tylko na pierwszym etapie sporu z ZUS, tj. na etapie postępowania administracyjnego. Udział Rzecznika w postępowaniu przed sądem powszechnym w sprawach z zakresu ubezpieczenia społecznego pozwoli na efektywne wsparcie przedsiębiorców w sporze z organem rentowym.

Spektrum problemów przedsiębiorców w sporach z organami państwa bardzo szerokie

Ponad cztery lata pracy Rzecznika wraz ze współpracownikami wskazują, że potrafią skutecznie korzystać z nadanych Rzecznikowi uprawnień. Składane przez przedsiębiorców wnioski dowodzą, że spektrum ich problemów w sporach z organami państwa jest bardzo szerokie.

Rzecznik MŚP Adam Abramowicz skomentował: – Moja czteroletnia batalia o uzyskanie możliwości występowania RMiŚP w sprawach ZUS przed sądami powszechnymi zakończyła się sukcesem. Teraz będę mógł w sporach z ZUS działać tak jak w sporach podatkowych – pomagać podczas całej procedury kontrolnej i odwoławczej.

 

Udostępnij: