Przejdź do treści

O rok przedłużony Mały ZUS Plus

Fot. MRiT

Przedsiębiorcy, którzy obecnie, tj. w 2023 r., korzystają z ulgi Małego ZUS Plus, od dziś mają możliwość przedłużenia jej o kolejnych 12 miesięcy. W sumie będą mogli opłacać niższe składki przez 4 lata, a nie jak dotychczas 3 lata. Dzięki wydłużonej uldze, będą mogli cieszyć się dłuższym okresem niższych składek na ubezpieczenia społeczne – poinformowało ministerstwo rozwoju i technologii.

Przedłużenie o rok Małego ZUS-u Plus pomoże najmniejszym przedsiębiorcom prowadzić biznes, ale także rozwinąć biznesowe skrzydła

– Kontynuujemy działania osłonowe dla polskiej gospodarki. Kluczowe jest wsparcie najmniejszych przedsiębiorców, którzy stanowią jej trzon. Liczę, że przedłużenie o rok Małego ZUS-u Plus pomoże im prowadzić biznes, ale także rozwinąć biznesowe skrzydła – zaznacza minister rozwoju i technologii Waldemar Buda. To ulga w składkach na ubezpieczenia społeczne dla najmniejszych przedsiębiorców, która obowiązuje od 2020 r. Obecnie z MZ+ mogą skorzystać przedsiębiorcy maksymalnie przez 36 miesięcy (3 lata) w ciągu kolejnych 60 miesięcy (5 lat) prowadzenia firmy, o ile m.in.:

  • roczny przychód z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej w poprzednim roku kalendarzowym nie przekroczył kwoty 120 tys. zł,
  • w poprzednim roku kalendarzowym prowadzili działalność przez co najmniej 60 dni.

Z rozwiązania skorzystają też przedsiębiorcy, którzy w 2023 r. zakończyli korzystanie z MZ+

Dodatkowy Mały ZUS Plus to rozwiązanie dobrowolne i jednorazowe skierowane do najmniejszych przedsiębiorców, którzy przynajmniej w jednym miesiącu w 2023 r. korzystali z MZ+ i których przychód w roku poprzedzającym nie przekroczył 120 tys. zł. Z rozwiązania skorzystają też przedsiębiorcy, którzy w 2023 r. zakończyli korzystanie z MZ+ ponieważ minęło już 36 miesięcy, (3 lat), np. w styczniu tego roku. Jeżeli spełniają warunki ustawowe, powinni zgłosić się do ZUS do 31 grudnia 2023 r., a już od kolejnego miesiąca ponownie będą mogli opłacać niższe składki.

W kolejnych latach przedsiębiorca korzystania z ulgi będzie musiał zweryfikować, czy nadal spełnia warunki przewidziane w przepisach

Przedsiębiorcy, którzy zakończyli opłacanie niższych składek w 2022 r., nie będą mogli skorzystać z nowego rozwiązania. Aby przedsiębiorca mógł skorzystać z dodatkowej ulgi jego podstawa wymiaru składek na MZ+ nie może przekroczyć 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego na dany rok. Nie może być też niższa niż 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w danym roku. Co ważne, przedsiębiorca nie musi obecnie dopełniać dodatkowych formalności. Natomiast w kolejnych latach korzystania z ulgi będzie musiał zweryfikować, czy nadal spełnia warunki przewidziane w przepisach (przede wszystkim wysokość przychodu za rok ubiegły) i ustalić dochód z roku poprzedniego, aby obliczyć podstawę wymiaru składek.

Tymczasem, według danych z grudnia ub. roku, z „MZ+” korzystało 235,7 tys. osób. Ministerstwo rozwoju i technologii szacuje, że z dodatkowego Małego ZUS Plus w 2023 r. skorzysta 66,4 tys. przedsiębiorców, w 2024 r. 142,3 tys., a w 2025 r. 104,9 tys. Zmiany zostały przygotowane wspólnie przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii, Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej oraz ZUS.
Udostępnij: