Przejdź do treści

Odpowiadają za blisko 40% wybudowanych autostrad w Polsce i ponad 20% dróg ekspresowych

Fot. Strabag

Prawie 7,3 mld zł łącznej wartości dodanej Strabag do polskiej gospodarki. Prawie milion osób dziennie korzystających z obiektów wybudowanych przez firmę w Polsce. Strabag to najbardziej zaangażowana w inwestycje samorządowe firma budowlana w Polsce. Przedsiębiorstwo jest liderem innowacji i digitalizacji w branży.

Wpływ spółki Strabag na rozwój polskiej gospodarki

Deloitte, jedna z wiodących firm realizujących profesjonalne usługi doradcze na świecie, opublikował raport przedstawiający wpływ spółki Strabag na rozwój polskiej gospodarki. Ekspercka analiza, sporządzona na podstawie modeli ekonometrycznych na podstawie danych z 2021 r., pokazuje, że w samej firmie powstaje ponad 1,16 mld zł wartości dodanej, czyli najważniejszej części składowej PKB.

Ponad 0,71 mld zł wpływów z podatków i składek dla budżetu państwa i całych finansów publicznych

Firma zatrudnia prawie 6,8 tys. wysoko płatnych miejsc pracy – przeciętne wynagrodzenie osób w niej pracujących w 2022 r. było o ¼ wyższe niż średnia dla dużych firm. Znacząca wartość dodana i wysokie płace oznaczają ponad 0,71 mld zł wpływów z podatków i składek dla budżetu państwa i całych finansów publicznych. To kwota pozwalająca na wypłatę emerytur dla prawie 28 tys. seniorów. Współpraca z 5 tys. poddostawców oraz płace wypłacane przez Strabag i jego kooperantów generują dalsze 6,1 mld zł wartości dodanej oraz podtrzymują 53 tys. miejsc pracy. W efekcie łączna wartość dodana Strabag dla polskiej gospodarki to ponad 7,27 mld zł. Kwota ta odpowiada równowartości 0,28% polskiego PKB w 2021 r.

Każdego dnia z obiektów wybudowanych przez Strabag w Polsce korzysta ponad milion osób

Deloitte oszacował, że każdego dnia z obiektów wybudowanych przez Strabag w Polsce korzysta ponad milion osób. Spółka prowadzi średnio 600 realizacji rocznie. Wykorzystywane są na nich najnowsze rozwiązania technologiczne, opracowane zarówno za granicą czy na rodzimym rynku. Firma jest liderem w zakresie digitalizacji w budownictwie. Pracuje zgodnie z metodologią BIM dla procesu realizacji budowy, wykorzystuje drony na budowach, działa na bazie cyfrowego placu budowy, digitalizuje dokumentację budowlaną oraz optymalizuje logistykę i procesy budowlane. Posiada własne laboratorium, którego celem jest rozwój i wdrażanie innowacyjnych technologii podczas realizacji projektów – np. tworzenia nawierzchni dróg. Wśród opracowanych przez firmę rozwiązań są m.in. długowieczne drogi asfaltowe, świecący asfalt, asfalt modyfikowany gumą czy nawierzchnie betonowe zbrojone prętami z włókna szklanego. Szeroka skala działalności oraz innowacyjność stosowanych rozwiązań pozwalają na efektywną i odpowiedzialną społecznie realizację najbardziej skomplikowanych projektów.

Co czwarty kilometr dróg szybkiego ruchu w Polsce został wybudowany przez spółkę

Strabag odpowiada za blisko 40% wybudowanych autostrad w Polsce i ponad 20% dróg ekspresowych – w efekcie co czwarty kilometr dróg szybkiego ruchu w Polsce został wybudowany przez spółkę. Nowe drogi przyczyniają się do rozwoju gospodarki, skracając czas i koszt podróży oraz transportu towarów. Efektem tego jest rozwój relacji handlowych z sąsiadującymi państwami oraz wyrównywanie szans między poszczególnymi regionami Polski.

Raport Deloitte zawiera również opis działań firmy na rzecz modernizacji kolei w Polsce. Przebudowane przez Strabag dworce – Katowice oraz Warszawa Wschodnia – są w czołówce najczęściej używanych obiektów tego typu w kraju, a prowadzona przebudowa linii E30 radykalnie usprawni ruch kolejowy w Krakowie. Realizowane projekty kolejowe oraz tramwajowe stanowią ważny wkład spółki w rozwój przyjaznego dla środowiska transportu zbiorowego.

Kluczowa realizacja projektów na zlecenie samorządów

Kluczowym obszarem działalności firmy jest realizacja projektów na zlecenie samorządów. Spółka jest najbardziej zaangażowaną w inwestycje samorządowe firmą budowlaną w Polsce. 80% wszystkich swoich kontraktów realizuje właśnie na ich zlecenie. Efektem tej współpracy we wszystkich województwach są nowe drogi lokalne i ulice oraz liczne obiekty użyteczności publicznej, jak np. szpitale czy szkoły. W ostatnich latach szczególnie intensywnie rozwija się współpraca firmy z samorządami Polski Wschodniej i Północnej, co sprzyja zmniejszeniu luki rozwojowej tych regionów względem reszty kraju. W latach 2015-2023 firma zrealizowała około 3 tys. projektów samorządowych, o łącznej wartości prawie 15 mld zł. Działania spółki odpowiadają na wyzwania przyszłości. Strategicznym celem firmy jest osiągnięcie do 2040 r. neutralności klimatycznej.

Grupa na całym świecie podejmuje się realizacji 250 innowacyjnych projektów, które mają wspierać transformację koncernu w kierunku zrównoważonego rozwoju, ograniczając zużycie zasobów, w tym energii elektrycznej czy wody, na potrzeby prowadzonych budów, wykorzystując ponownie odpady czy minimalizując ślad środowiskowy i zwiększając efektywność procesu budowlanego.
Udostępnij: