Przejdź do treści

Polska na 2. miejscu z najniższą stopą bezrobocia w UE

Fot. MRPiPS

Stopa bezrobocia w Polsce w grudniu 2023 r. wyniosła 2,7 proc. i była niższa niż listopadzie ubiegłego roku – podaje Eurostat.

Nasz kraj znajduje się w czołówce państw Unii Europejskiej z najniższym bezrobociem, wyprzedza nas tylko Malta 2,4 proc. – poinformowało ministerstwo rodziny, pracy i polityki społecznej.

Stopa bezrobocia w strefie euro wyniosła 6,4 proc. i pozostała na tym samym poziomie co w listopadzie ub.r.

Zgodnie z metodologią Eurostatu w grudniu 2023 r. stopa bezrobocia w strefie euro wyniosła 6,4 proc. i pozostała na tym samym poziome co w listopadzie ub.r. Na niezmienionym poziomie pozostała również średnia stopa bezrobocia w UE (5,9 proc.).

Pod koniec 2023 r. Polska była drugim krajem z najniższą stopa bezrobocia w UE, która w grudniu wyniosła 2,7 proc. Oznacza to nieznaczny spadek bezrobocia względem listopada ub.r. (2,8 proc.). Lepszy wynik odnotowała tylko Malta (2,4 proc.). Na trzecim miejscu znalazły się Czechy (2,8 proc.). Najwyższe bezrobocie na poziomie 11,7 proc. odnotowano w grudniu ub.r. Hiszpanii.

Liczba osób bezrobotnych w Polsce w grudniu ub.r. wyniosła 476 tys. wobec 479 tys. w listopadzie 2023 r.

Stabilną sytuację na rynku pracy potwierdzają również dane GUS – stopa bezrobocia liczona według przezeń stosowanej metodologii pod koniec grudnia 2023 r. wyniosła 5,1 proc.

Najniższe bezrobocie na poziomie 3 proc. zanotowano w woj. wielkopolskim. Największa liczba osób bez pracy była w woj. podkarpackim (8,7 proc.).
Udostępnij: