Przejdź do treści

Prawie 800 mln zł z UE na zrównoważony rozwój dla MŚP Podkarpacia

Fot. BGK

Pożyczki na korzystnych warunkach to kolejna propozycja w programie Fundusze Europejskie dla Podkarpacia. Z tej formy wsparcia będzie mogło skorzystać wiele podmiotów, w tym mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa, wspólnoty mieszkaniowe oraz samorządy.

Preferencyjne pożyczki sfinansują inwestycje związane z odnawialnymi źródłami energii. W puli jest ponad 780 mln zł. Środkami zarządzać będzie Bank Gospodarstwa Krajowego.  – Rozpoczęcie współpracy Samorządu Województwa Podkarpackiego z BGK to milowy krok we wdrażaniu pożyczek unijnych w nowej perspektywie Unii Europejskiej. Te pieniądze są oczekiwane i z całą pewnością pobudzą gospodarkę Podkarpacia – mówi Władysław Ortyl, Marszałek Woj. Podkarpackiego.

Pożyczki na energooszczędne inwestycje

Środki z podpisanych umów w ramach programu Fundusze Europejskie dla Podkarpacia (FEP) zostaną przeznaczone na nisko oprocentowane pożyczki. Podobnie jak w poprzedniej perspektywie, z preferencyjnego wsparcia będą mogli skorzystać lokalni przedsiębiorcy. Nowością jest możliwość finansowania inwestycji związanych ze zrównoważonym rozwojem i transformacją energetyczną. Rozszerzy się także katalog beneficjentów m.in. o wspólnoty mieszkaniowe, TBS-y, czy jednostki samorządu terytorialnego.

– Pomoc dla przedsiębiorców to dla nas bardzo istotna część programu Fundusze Europejskie dla Podkarpacia. W każdej perspektywie był to jeden z ważniejszych aspektów programu. Współpraca z Bankiem Gospodarstwa Krajowego pozwoli na efektywne wdrażanie tych środków. Dla przedsiębiorców to mocne i ważne wsparcie. To nie nasza pierwsza współpraca z BGK, każda była bardzo owocna i przede wszystkim skuteczna – dodaje Marsz. Władysław Ortyl.

Taka forma wsparcia, zdaniem przedstawicieli Komisji Europejskiej, zwiększy inwestycje służące ochronie środowiska.

– Już od 20. lat Unia Europejska pomaga w zazielenianiu energii na Podkarpaciu poprzez wsparcie projektów ze środków z Funduszy Europejskich na efektywność energetyczną i OZE. Ogromnie nas cieszy, że nie tylko granty, ale i środki zwrotne będą pracowały w obecnej perspektywie na rzecz Zielonego Ładu w regionie. Uniezależnienie się Unii Europejskiej od dostaw gazu z Rosji jest szansą na przyspieszenie dekarbonizacji sektora energii. Dodatkowym atutem środków zwrotnych jest możliwość ponownego ich wykorzystania po ich zwrocie na wsparcie kolejnych projektów, co jest kluczowe w kontekście ograniczonych środków publicznych przeznaczonych na rozwój społeczno-ekonomiczny regionu – zauważa Angela Martinez Sarasola, kier. wydziału ds. Polski w Dyrekcji ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej w Komisji Europejskiej.

Środkami na pożyczki będzie zarządzać Bank Gospodarstwa Krajowego.

– Bardzo cieszymy się, że Zarząd Województwa Podkarpackiego po raz kolejny obdarzył nas zaufaniem i powierzył w zarządzanie środki z programu FEP 2021-2027. Pożyczki z funduszy unijnych to produkt dobrze znany przedsiębiorcom w regionie. W zakończonej perspektywie UE do podkarpackich firm trafiło blisko 448 mln zł z RPO. Obecnie w puli środków jest aż 780 mln zł. Warto podkreślić, że te pieniądze zostaną na Podkarpaciu. Środki ze spłaconych pożyczek dalej będą pracować na rozwój regionu – kolejni beneficjenci będą mogli skorzystać z preferencyjnego wsparcia – mówi Paweł Chorąży, dyr. zarządzający Pionem Funduszy Europejskich w BGK

Preferencyjne pożyczki – dla kogo i na jaki cel?

  • Pożyczka rozwojowa – sfinansuje inwestycje w rozwój MŚP, np. prace związane z cyfryzacją, robotyzacją, inwestycje zwiększające produktywność lub związane z wprowadzeniem nowych produktów i usług.
  • Pożyczka na poprawę efektywności energetycznej mikro- i małych firm – dzięki pożyczce będzie można sfinansować kompleksowe działania obejmujące m.in. modernizację energetyczną budynków, instalacji grzewczych lub chłodzących czy inwestycje umożliwiające odzyskiwanie energii w procesie produkcyjnym. Wsparcie dostępne będzie dla mikro- i małych przedsiębiorstw.
  • Pożyczka na poprawę efektywności energetycznej w sektorze mieszkaniowym i budynkach użyteczności publicznej oraz modernizację oświetlenia ulicznego. Ze wsparcia będą mogli skorzystać właściciele budynków użyteczności publicznej,  komunalnych oraz mieszkalnych  wielorodzinnych, w tym wspólnoty mieszkaniowe, samorządy.
  • Pożyczka OZE – pokryje koszty inwestycji związanych z budową lub rozbudową instalacji do produkcji energii z OZE  oraz inwestycje  w magazyny energii działające na potrzeby OZE. Instrument kierowany zarówno do podmiotów sektora publicznego, jak i do przedsiębiorców, którzy chcą realizować inwestycje na terenie województwa podkarpackiego.

Od kiedy będzie można ubiegać się o pożyczkę?

W II kwartale br. BGK planuje uruchomić przetargi  na wybór partnerów finansujących, którzy będą udzielać nisko oprocentowanych pożyczek w regionie. Pożyczki będą dostępne na rynku w drugiej połowie 2024 r. Budżet programu Fundusze Europejskie dla Podkarpacia jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR).

Umowy o finansowanie na perspektywę 2021-2027 zostały zawarte na kwotę ponad 780 mln zł, w tym środki z Unii Europejskiej (EFRR) wynoszą ok. 663 mln zł.
Udostępnij: