Przejdź do treści

W nowej wersji e-mikrofirmy system e-Faktur (KSeF)

fot. Free-images.com/Pixabay

Ministerstwo finansów udostępniło zaktualizowaną wersję aplikacji e-mikrofirma. Aplikacja została zintegrowana z Krajowym Systemem e-Faktur (KSeF).

Nowa wersja aplikacji e-mikrofirma umożliwia:

  • powiązanie istniejącego konta z KSeF,
  • wystawianie faktur w KSeF,
  • odbieranie faktur z KSeF oraz przenoszenie ich bezpośrednio do ewidencji VAT, bez konieczności ręcznego przepisywania danych.

Aplikację e-mikrofirma przedsiębiorcy znajdą w e-Urzędzie Skarbowym.

Krajowy System e-Faktur jest systemem teleinformatycznym, który służy do wystawiania, otrzymywania i przechowywania faktur ustrukturyzowanych.

Od 1 stycznia 2022 r. Krajowy System e-Faktur jest rozwiązaniem dobrowolnym. W początkowym okresie faktury ustrukturyzowane funkcjonują w obrocie gospodarczym jako jedna z dopuszczanych form dokumentowania transakcji obok faktur papierowych i faktur elektronicznych.

Rada UE zgodziła się, aby od 1 stycznia 2024 r. fakturowanie elektroniczne w Polsce było obowiązkowe, dlatego Ministerstwo proponuje, by już dzisiaj zapoznać się z kolejnym etapem transformacji cyfrowej w fakturowaniu.

Udostępnij: