Przejdź do treści

Wiosną i latem sytuacja na rynku pracy będzie się sezonowo poprawiać

Fot. free-images.com/Pixabay

GUS zaprezentował dane o poziomie bezrobocia rejestrowanego w końcu lutego 2023. Liczba zarejestrowanych bezrobotnych wyniosła 864,8 tys. osób.

Dane lepsze od prognozy KIG

Okazała się jednocześnie o 7,2 tys. osób wyższa niż w końcu stycznia oraz o 57,0 tys. osób niższa niż przed rokiem. Dane te okazały się lepsze od naszej prognozy – poinformował Piotr Soroczyński, główny ekonomista Krajowej Izby Gospodarczej.

Ofert pracy pojawiło się na przestrzeni lutego 94,0 tys., o 24 tys. mniej niż rok temu

Według GUS w lutym liczba nowo zarejestrowanych bezrobotnych wyniosła 107,9 tys. wobec 131,5 tys. w styczniu i 92,9 tys. w lutym roku 2022. Jednoczenie w lutym z rejestrów bezrobocia wyrejestrowano 100,8 tys. osób wobec 86,2 tys. w styczniu oraz 98,3 tys. w lutym roku 2022. Ofert pracy pojawiło się na przestrzeni lutego 94,0 tys. wobec 92,0 tys. w styczniu i 117,9 tys. przed dwunastoma miesiącami.

Jak zaznacza Soroczyński stopa bezrobocia wynosząc w końcu lutego 5,5% była taka sama jak w styczniu. Jednocześnie okazała się być ona o 0,4 pkt proc. niższa niż przed rokiem, co jest wynikiem takim samym jak w styczniu. Poziom stopy bezrobocia w lutym był zgodny z medianą prognoz rynkowych i niższy niż w naszej prognozie.

Luty to zazwyczaj kontynuacja okresu, w którym statystyki bezrobocia pogarszają się

Według eksperta luty to zazwyczaj kontynuacja okresu, w którym statystyki bezrobocia pogarszają się. Na rynek pracy nie działa już pozytywnie silny do niedawna popyt na pracowników sezonowych w budownictwie, rolnictwie i usługach turystycznych, a wręcz przeciwnie – spadający popyt na owych pracowników zaczyna zwiększać bezrobocie.

Na podstawie prezentowanych danych o poziomie bezrobocia można szacować, jakie GUS w swoich kalkulacjach przyjmuje aktualnie wartości liczby pracujących i aktywnych zawodowo. Liczba pracujących wynosząc około 14 859 tys. osób była w lutym wyższa niż przed rokiem o 157 tys. tj. 1,07%. Aktywnych zawodowo było w końcu lutego 15 724 tys. osób – około 100 tys. i 0,64% więcej niż przed rokiem.

Wiosną i latem sytuacja na rynku pracy będzie się sezonowo poprawiać, lecz słabiej niż zazwyczaj

– Zima przynosi sezonowe pogorszenie na rynku pracy. Obecnie mamy jego lokalne maksimum. Wiosną i latem sytuacja na rynku pracy będzie się sezonowo poprawiać, lecz słabiej niż zazwyczaj. W konsekwencji czasowo liczba bezrobotnych i stopa bezrobocia mogą okazać się nieco wyższe niż przed dwunastoma miesiącami.

Oczekujemy, że w końcu roku 2023 stopa bezrobocia wynosić będzie 5,1% przy liczbie bezrobotnych sięgającej 800 tys. osób – stwierdza na zakończenie Soroczyński.
Udostępnij: