Przejdź do treści

Wsparcie dla MŚP w sektorach najbardziej dotkniętych skutkami COVID-19

Fot. free-images.com

Od 10 sierpnia można składać wnioski w nowym naborze organizowanym przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości „Inwestycje dla przedsiębiorstw w produkty, usługi i kompetencje pracowników oraz kadry związane z dywersyfikacją działalności”.

Celem jest wsparcie mikro, małych i średnich firm (MŚP) w sektorach najbardziej dotkniętych skutkami pandemii COVID-19 w Polsce. Budżet to ponad 1,2 mld zł.

Takie konkursy dotacyjne jak ten organizowany przez PARP, pozwolą MŚP umocnić swoją pozycję rynkową

– Firmy z takich branż jak HoReCa, turystyka i kultura, które najbardziej odczuły skutki pandemii, mogą liczyć na wsparcie finansowe w dalszym rozwoju i dywersyfikacji  działalności gospodarczej. Kluczową sprawą dla małych i średnich firm działających w tych sektorach polskiej gospodarki jest dostosowanie ich biznesów do nowych warunków funkcjonowania. Jestem przekonany, że takie konkursy dotacyjne jak ten organizowany przez PARP, pozwolą im umocnić swoją pozycję rynkową – powiedział minister funduszy i polityki regionalnej Grzegorz Puda.

MŚP to sektor stanowiący istotny komponent naszej gospodarki, często są to firmy rodzinne i mocno wpływające na lokalną koniunkturę

– Ponad 1,2 mld zł czeka na przedsiębiorców z takich sektorów, jak hotelarstwo, gastronomia, turystyka czy kultura. To branże najbardziej dotknięte skutkami pandemii koronawirusa, które – mimo obserwowanego w 2022 r. ożywienia – wciąż nie osiągnęły wyników sprzed pandemii. Celem inwestycji, realizowanej w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności, jest wsparcie przez operatorów przedsięwzięć MŚP, które chcą unowocześnić lub zmienić profil swojej działalności prowadzonej we wspomnianych sektorach. Ten sektor stanowi istotny komponent naszej gospodarki, często są to firmy rodzinne i mocno wpływające na lokalną koniunkturę – mówi Mikołaj Różycki, p.o. prezesa PARP.

Na drodze konkursowej wyłonionych zostanie 5 operatorów regionalnych odpowiedzialnych za udzielanie wsparcia przedsiębiorcom z sektora MŚP

W naborze mogą wziąć udział podmioty wspierające rozwój przedsiębiorczości w zakresie działalności badawczej, rozwojowej lub innowacyjnej. Na drodze konkursowej wyłonionych zostanie pięciu operatorów regionalnych odpowiedzialnych za udzielanie wsparcia przedsiębiorcom z sektora MŚP na unowocześnienie lub dywersyfikację działalności prowadzonej w branżach HoReCa, turystyka lub kultura. Operatorem – wnioskodawcą mogą być instytucje otoczenia biznesu, administracja rządowa, jednostki samorządu terytorialnego, instytucje finansowe, konsorcja naukowo-przemysłowe, grupy producentów, instytucje kultury i sportu, jednostki rządowe i samorządowe ochrony środowiska, rządowe organizacje turystyczne, niepubliczne inwestycje kultury i sportu, organizacje pozarządowe, jednostki naukowe.

Konkurs obejmuje swoim zasięgiem całą Polskę.

Dla każdego z pięciu regionów zostanie wybrany w konkursie jeden operator działający w skali danego regionu obejmującego kilka województw, zgodnie z podziałem:

  • Region 1 – województwa kujawsko-pomorskie, pomorskie, zachodniopomorskie,
  • Region 2 – województwa mazowieckie, podlaskie, warmińsko-mazurskie,
  • Region 3 – województwa lubelskie, małopolskie, podkarpackie, świętokrzyskie,
  • Region 4 – województwa łódzkie, opolskie, śląskie,
  • Region 5 – województwa dolnośląskie, lubuskie, wielkopolskie.

Dofinansowane będą inwestycje w bazę usługową lub produkcyjną, m.in. roboty budowlane, zakup maszyn i urządzeń, działania związane z zieloną transformacją

Dofinansowanie obejmie inwestycje w bazę usługową lub produkcyjną, w tym np. roboty budowlane, zakup maszyn i urządzeń, działania związane z zieloną transformacją czy wykorzystaniem technologii cyfrowych. Ponadto w ramach wsparcia mieści się podnoszenie kwalifikacji pracowników, w tym np. szkolenia związane z nabyciem nowych umiejętności lub przekwalifikowaniem pracowników, w szczególności w związku z rozszerzaniem lub zmianą profilu działalności przedsiębiorstwa. Dofinansowane będą również usługi rozwojowe na rzecz wspieranych MŚP, w tym np. opracowanie studium wykonalności, modelu biznesowego, opracowanie procedur technicznych. Wnioski można składać do 28.09.2023 r.

Webinarium online „Inwestycje dla przedsiębiorstw w produkty, usługi i kompetencje pracowników oraz kadry związane z dywersyfikacją działalności”

PARP zaprasza zainteresowanych wnioskodawców – operatorów do udziału w webinarium przybliżającym zasady naboru i oceny wniosków w konkursie „Inwestycje dla przedsiębiorstw w produkty, usługi i kompetencje pracowników oraz kadry związane z dywersyfikacją działalności”. Wydarzenie odbędzie się 24 sierpnia br. w formule online. Podczas spotkania informacyjnego zastępca dyrektora Izabela Fiszer z Departamentu Internacjonalizacji Przedsiębiorstw omówi kryteria wyboru przedsięwzięć do wsparcia i zasady aplikowania o dofinansowanie w ramach inwestycji A.1.2.1 z Krajowego Planu Odbudowy. Następnie Piotr Papiński przybliży zasady składania wniosków w generatorze (Lokalny System Informatyczny PARP LSI). Podczas dwugodzinnego webinarium uczestnicy otrzymają solidną porcję wiedzy na temat nowego naboru.

Aby wziąć udział w spotkaniu, które odbędzie się 24 sierpnia 2023 r. w godzinach 10:00–12:00, należy się zapisać. Zapisy oraz szczegółowe informacje znajdują się na stronie PARP.
Udostępnij: