Przejdź do treści

Zamiana faktur przez firmy na gotówkę coraz popularniejsza

Fot. free-images.com/Pixabay

Faktoring w Polsce zyskuje w oczach przedsiębiorców, a oferujący go faktorzy biją kolejne rekordy wysokości udzielonego finansowania.

Dziewięć miesięcy br. przyniosło firmom faktoringowym obroty blisko 345,6 mld zł, tj. o prawie 35 proc. więcej niż rok temu

W ciągu trzech kwartałów 2022 r. firmy zrzeszone w Polskim Związku Faktorów wykupiły wierzytelności o wartości zbliżonej do uzyskanej w całym 2021 r. Dziewięć miesięcy tego roku przyniosło im obroty blisko 345,6 mld zł, tj. o prawie 35 proc. więcej niż rok temu. Faktury na gotówkę zamieniło 23,6 tys. przedsiębiorstw. Przekazały one do sfinansowania prawie 16,3 mln faktur.

Polski Związek Faktorów (PZF) zrzesza większość podmiotów świadczących usługi faktoringowe w Polsce. Skupia obecnie 5 banków komercyjnych i 21 wyspecjalizowanych firm udzielających finansowania. Należy do niego także 6 podmiotów o statusie partnera.

Trudności z utrzymaniem płynności finansowej mogą doprowadzić firmy do upadłości

– Ostatnie lata były dla przedsiębiorców bardzo trudne. Gospodarka przechodziła od jednego kryzysu do drugiego, co wzbudzało i nadal wzbudza uzasadnione obawy o przyszłość zarówno konsumentów, jak i prowadzących działalność gospodarczą. Trudności z utrzymaniem płynności finansowej mogą doprowadzić firmy do upadłości. Dlatego w obawie o swoją wypłacalność, wielu zarządzających, chcąc poprawić swoją sytuację, decyduje się na skorzystanie z zewnętrznego finansowania firmy w postaci faktoringu. Pozwala on zamienić bieżące faktury na gotówkę, którą następnie można przeznaczyć na realizację zobowiązań płatniczych – mówi Konrad Klimek, przewodniczący komitetu wykonawczego PZF.

Z usług firm należących do PZF korzysta obecnie 23,6 tys. przedsiębiorstw. Przekazały one do sfinansowania 16,3 mln faktur o łącznej wartości 345,6 mld zł.

Finansowanie faktorantów łączymy z podnoszeniem bezpieczeństwa obrotów handlowych

– Naszą rolą jest wspieranie polskich przedsiębiorców i pomaganie im w utrzymywaniu płynności, rozwijaniu biznesu czy poszukiwaniu nowych rynków. Finansowanie faktorantów łączymy z podnoszeniem bezpieczeństwa obrotów handlowych, m. in. poprzez badanie kontrahentów, monitoring i inkaso faktur, a także ubezpieczenie należności. Nasze kompleksowe podejście do klientów powoduje, że wciąż rośnie grono przedsiębiorców sięgających po usługi firm faktoringowych, a co za tym idzie, liczba faktur czy wartość obrotów faktoringowych – dodaje Konrad Klimek.

Z usług firm faktoringowych najczęściej korzystają firmy, które wystawiają faktury na wysokie kwoty i z dłuższymi terminami płatności. Są to na ogół firmy produkcyjne i dystrybucyjne. Utrzymanie płynności w ich przypadku decyduje o rozwoju lub przetrwaniu. Faktoring umożliwia im zachowanie dobrej kondycji finansowej, a przez to – stabilnej pozycji rynkowej i przewagi konkurencyjnej.

Rynek faktoringu rośnie dynamicznie

– Rynek faktoringu rośnie dynamicznie, z jednej strony ze względu na inflację (wzrost cen, który przełożył się na nominalny wzrost obrotów), ale przede wszystkim dlatego, że usługa ta jest stosunkowo prostym, wygodnym i łatwo dostępnym źródłem finansowania dla przedsiębiorców – komentuje Tomasz Boduszek, prezes PragmaGO, spółki, która specjalizuje się m.in. w faktoringu dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw.

W jego przekonaniu faktoring pozwala na spieniężenie bieżących należności, dzięki czemu właściciel firmy nie zaciąga długoterminowych zobowiązań, np. z tytułu kredytu.

Łatwiej dostępny niż kredyty bankowe

– Faktoring jest też łatwiej dostępny niż kredyty bankowe – w obecnej trudnej sytuacji makroekonomicznej instytucje finansowe chętniej udzielają tego typu finansowania – zwraca uwagę Boduszek. – Dzięki usłudze przedsiębiorcy mogą utrzymać płynność finansową oraz zadbać o marże, np. kupując towary na zapas, zanim ze względu na zaburzone łańcuchy dostaw i  inflację wzrośnie ich cena. Faktor pomaga też w ocenie kontrahenta i w zarządzaniu ryzykiem związanym z opóźnieniami w płatnościach lub ich brakiem. Może też zapewnić ubezpieczenie należności w przypadku niewypłacalności płatnika, co zwiększa bezpieczeństwo transakcji klienta.

Wysoka dynamika wzrostu na rynku faktoringu to wynik coraz większej popularności tej usługi – przedsiębiorcy zaczynają dostrzegać szereg korzyści z nią związanych – stwierdza na zakończenie prezes PragmaGO.
Udostępnij: