Przejdź do treści

Branża marketingowa przed kluczowymi wyzwaniami HR

Fot. free-images.com

Jak wynika z globalnego badania DEI Census 2023, branża kreatywna, zwłaszcza w Polsce, stoi przed poważnym kryzysem związanym z potencjalnymi odejściami z zawodu. Powód? Brak zrozumienia zarządzających dla potrzeb pracowników, m.in. w zakresie akceptacji dla różnorodności, promocji równości oraz włączenia społecznego.

II Badanie PARP i Rady ds. Kompetencji Sektora Komunikacji Marketingowej PARP: Branżowy Bilans Kapitału Ludzkiego wskazuje, że sposobem na zaradzenie kryzysowi może być rozwój kompetencji liderów, przede wszystkim w zakresie komunikacji. To droga do lepszego zrozumienia potrzeb pracowników, ale także do budowania dobrych relacji z klientami.

SKM SAR bardzo poważnie traktuje swoją misję wspierania liderów i pracowników branży marketingowej

Stowarzyszenie Komunikacji Marketingowej SAR odpowiada na tę potrzebę uruchamiając w 2024 nowe/zmienione/uzupełnione programy szkoleniowe, stanowiące kontynuację projektów edukacyjnych z lat ubiegłych, oparte na wynikach obu badań.

SKM SAR bardzo poważnie traktuje swoją misję wspierania liderów i pracowników branży marketingowej, zwłaszcza w zakresie przygotowania ich na nadchodzące zmiany. – To dlatego 7 grudnia 2023 zorganizowaliśmy webinar, podczas którego eksperci reprezentujący branżę zaadresowali wyzwania zidentyfikowane w trakcie realizacji dwóch badań: DEI Census 2023 oraz II Badania PARP i Rady ds. Kompetencji Sektora Komunikacji Marketingowej: Branżowy Bilans Kapitału Ludzkiego – tłumaczy Anna Zimecka, Director of Innovation and Operational Excellence w SAR.

Od 2024 r. kolejne 3000 polskich firm objęte obowiązkiem raportowania ESG

Od 1 stycznia 2024 obowiązkowe raportowanie pozafinansowe w zakresie ESG (wpływu firmy na środowisko, jej relacji społecznych w miejscu pracy i poza nim oraz transparencji w zarządzaniu biznesem) stanie się udziałem kolejnych 3000 firm w Polsce. Dla wielu zarządzających ten nowy obowiązek wydaje się być kolejnym, biurokratycznym obciążeniem. Jednak, jak zauważa Joanna Malinowska Parzydło, Executive Partner agencji Younicorn i koordynator zainicjowanego przez Stowarzyszenie Komunikacja Marketingowej SAR projektu GOESG: – ESG to kluczowa cecha kultury zarządzania, a nie kolejny projekt do zrealizowania. Cecha, którą zarządzający firmami w branży kreatywnej, czyli agencjami komunikacyjnymi, muszą w sposób świadomy rozwijać, jeśli nie chcą w przyszłości doświadczyć kryzysu kadrowego lub kryzysów na projektach realizowanych dla klientów, wynikających z luk kompetencyjnych pracowników.

Stres związany z deficytami w różnorodności i inkluzywności źródłem kryzysu kadrowego w branży kreatywnej

Jak wynika ze zrealizowanego przez Kantar we współpracy ze Stowarzyszeniem Komunikacji Marketingowej SAR badania DEI Census 2023, które od 2021 roku mierzy poziom rozwoju branży kreatywnej pod kątem różnorodności (D-diversity), równości (E-equity) i inkluzywności (I- inclusion), Polska jest w tyle za resztą świata pod względem tych właśnie aspektów, co przekłada się na niższy, niż globalny poziom satysfakcji z pracy i brak chęci do  pozostania w branży. Podczas gdy na świecie 72% pracowników branży kreatywnej dostrzega wysiłki swoich pracodawców na rzecz różnorodności i inkluzywności, w Polsce jest to zaledwie 54% ankietowanych. Co istotne 12% z nich deklaruje, że brak takich świadomych działań ze strony pracodawcy może być powodem do odejścia z pracy.

Polscy pracownicy branży kreatywnej pod wieloma względami bardziej krytycznie, niż koledzy z innych rynków, oceniają swoje miejsce pracy

– Aż 51% (vs 42% globalnie) wprost mówi, że praca w branży jest dla nich źródłem stresu i diagnozuje, że ma to negatywny wpływ na ich zdrowie psychiczne (40%) i fizyczne (42%). Tylko 59%(vs 71% globalnie) czuje się cenionym i kluczowym członkiem zespołu, a zaledwie 37% (vs 70% globalnie) uważa, że ich osobiste cechy, umiejętności i doświadczenie są doceniane” – podkreśla  Katarzyna Zalewska, Client Development & Commercial Lead Sustainable Transformation Practice Kantar Polska”.  – Co ciekawe z tego samego badania wynika, że tylko 47% ankietowanych w Polsce (vs 57% globalnie) uważa, że od swojego pracodawcy otrzymuje wystarczające wsparcie w zakresie rozwoju niezbędnych dla awansu zawodowego kompetencji – dodaje.

Kompetencje przyszłości: liderzy i pracownicy branży kreatywnej

Branża kreatywna wciąż się rozwija, mimo nowych wyzwań związanych z wojną w Ukrainie, rosnącą inflacją i presją płacową oraz zmianami w systemie podatkowym  – podkreśla Łukasz Bis z Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, członek Sektorowej Rady ds. Kompetencji Sektora Komunikacji Marketingowej, powołując się na II Badanie PARP i Rady ds. Kompetencji Sektora Komunikacji Marketingowej PARP: Branżowy Bilans Kapitału Ludzkiego. Zaznacza jednak, że wpływ na branżę nadal mają także inne wyzwania: przyspieszona transformacja digitalowa, praca hybrydowa, czy wejście na rynek pokolenia Z, dla którego kwestie odpowiedzialności społecznej biznesu są szczególnie ważne.

– Siłą branży kreatywnej byli i nadal pozostaną ludzie – nawet w obliczu rozwoju sztucznej inteligencji, czyli AI. Zmienią się jednak kompetencje wymagane na dotychczasowych stanowiskach. Powstaną także nowe stanowiska związane z weryfikacją i zarządzaniem treściami i kreacjami tworzonymi przez AI. To oznacza konieczność rozwoju kadr i ich kompetencji w sposób świadomy – zauważa Łukasz Bis.
Udostępnij: