Przejdź do treści

Do śląskich przedsiębiorców trafi wsparcie w wysokości niemal pół mld zł

Fot. BGK

Przedstawiciele Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK) i Województwa Śląskiego podpisali umowę o finansowanie z programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027. Oznacza to, że do śląskich przedsiębiorców trafi wsparcie w wysokości 433,5 mln zł.   

Podpisana umowa, to szansa dla śląskich przedsiębiorców poprzez inwestycje w biznes. To wsparcie pomaga budować konkurencyjność gospodarki oraz zwiększa atrakcyjność regionu.

Sektor MŚP w województwie śląskim zawsze stanowił obszar dynamicznego rozwoju przy wsparciu ze środków europejskich

– Z pożyczek przedsiębiorcy będą mogli sfinansować swoje potrzeby rozwojowe. Np. wprowadzić nowy produkt lub zmienić model biznesowy. A także przygotować się do wejścia na rynki zagraniczne i podnieść standard swojej oferty turystycznej i rekreacyjnej.

Sektor MŚP w województwie śląskim zawsze stanowił obszar dynamicznego rozwoju przy wsparciu ze środków europejskich. W perspektywie 2021-2027 na przedsiębiorców czeka 85 mln euro z funduszy unijnych, które w formie preferencyjnych pożyczek pomogą sfinansować nowe inwestycje rozwojowe. Innowacje produktowe i procesowe, rozbudowa infrastruktury i rozwój technologii, ekspansja zagraniczna – potencjał śląskich firm otrzyma konkretne narzędzia do realizacji tych ambitnych planów, czego efekty będą widoczne w całym regionie. Dzięki zwrotnej formie finansowania, przekazane środki pomocowe będą wykorzystywane wielokrotnie – powiedział Marszałek Województwa Śląskiego, Jakub Chełstowski.

Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021 -2027

Działania realizowane w BGK z programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego będą finansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR). Łączna wartość środków, którymi będzie zarządzał bank to 433,5 mln zł, w tym 368 mln zł z EFRR.

– W województwie śląskim jesteśmy już obecni udzielając pożyczek unijnych na rewitalizację. Zawarta umowa to nie tylko nowe środki z funduszy europejskich powierzone Bankowi w zarządzanie, ale przede wszystkim nowe możliwości dla przedsiębiorców z regionu. Jesteśmy zmotywowani do tego, aby oferta preferencyjnych pożyczek jak najszybciej trafiła do śląskich firm – mówi Paweł Chorąży, dyr. Zarządzający Pionem Funduszy Europejskich w BGK.

Jak to działa?

Z powierzonych środków BGK utworzy Fundusz Powierniczy i wybierze w przetargu partnerów finansujących. Będą oni udzielać pożyczek dla śląskich przedsiębiorców.

Pierwszy nabór na partnerów finansujących uruchomiony zostanie w I kwartale 2024 r., a w kolejnym kwartale powinny być dostępne pierwsze pożyczki dla MŚP.
Udostępnij: