Przejdź do treści

Faktoring skutecznie opiera się stagnacji

Fot. Polski Związek Faktorów

Polscy faktorzy sfinansowali w I półroczu 2023 r. bieżącą działalność krajowych przedsiębiorstw w kwocie blisko 225,7 mld zł. Oznacza to, że wykupili wierzytelności w formie faktur o łącznej wartości o 1,2 proc. wyższej niż w pierwszych sześciu miesiącach 2022 r. Faktury na gotówkę zamieniło ponad 24 tys. firm. Przekazały one do sfinansowania 12,7 mln dokumentów płatniczych.

Do Polskiego Związku Faktorów należy 5 banków komercyjnych, 19 wyspecjalizowanych firm udzielających finansowania, a także 6 podmiotów o statusie partnera

Polski Związek Faktorów (PZF) skupia obecnie większość podmiotów świadczących usługi faktoringowe w Polsce. Należy do niego 5 banków komercyjnych, 19 wyspecjalizowanych firm udzielających finansowania, a także 6 podmiotów o statusie partnera. – Obroty krajowych firm faktoringowych nadal rosną, choć w I półroczu 2023 r. dynamika znacząco osłabła. Stało się tak przede wszystkim dlatego, że spadła wartość faktur, na podstawie których przedsiębiorcy ubiegali się o finansowanie. Głównych przyczyn tego zjawiska należy upatrywać w czynnikach makroekonomicznych. W ostatnich miesiącach wyhamowała dynamika inflacji, a efekty dotychczasowego wzrostu cen surowców energetycznych i rolnych zostały częściowo zmniejszone przez działania wprowadzone na szczeblu rządowym. Mamy też do czynienia z obniżeniem wartości zamówień, co ma swoje odzwierciedlenie w spadku średniej wartości faktury, wystawianej przez podmioty korzystające z faktoringu. Szczególnie wyraźnie widzimy to w malejących cenach wyrobów hutniczych i metali, które to branże od lat korzystają z faktoringu i mają istotne znaczenie dla obrotów naszego sektora – mówi Konrad Klimek, przewodniczący komitetu wykonawczego PZF.

Faktoring jest nadal w dobrej kondycji. Świadczy o tym choćby systematyczny wzrost liczby przedsiębiorstw decydujących się na pozyskiwanie finansowania w formie faktoringu

Z usług firm należących do PZF korzysta obecnie 24,2 tys. przedsiębiorstw. Przekazały one do sfinansowania 12,7 mln faktur o łącznej wartości 225,7 mld zł. – Faktoring jest nadal w dobrej kondycji. Świadczy o tym choćby systematyczny wzrost liczby przedsiębiorstw decydujących się na pozyskiwanie finansowania w formie faktoringu, a także rosnąca liczba przedstawianych do wykupu faktur. Należy podkreślić, iż w ostatnich latach obserwujemy większą otwartość rynku faktoringowego na współpracę z segmentem mikro i małych firm. Wielu faktorów przygotowało dedykowane dla tych grup programy finansowania, uwzględniające specyfikę prowadzonego przez nie biznesu. W ten sposób przedsiębiorcy uzyskali bardzo szeroki wybór oferty finansowania faktoringowego – dodaje Konrad Klimek.

Aż 8. na 10. klientów korzystających z usług faktoringowych wywodzi się z firm produkcyjnych i dystrybucyjnych

Finansowanie w formie faktoringu wybierają przeważnie firmy produkcyjne i dystrybucyjne. Aż ośmiu na dziesięciu klientów korzystających z usług faktoringowych wywodzi się z tych dwóch grup podmiotów. Wystawiają one na ogół faktury na znaczące kwoty oraz z dłuższymi terminami płatności, co sprawia że środki na ich bieżącą działalność pozostają w „zamrożeniu”.

Dane pokazują też, że przedsiębiorcy finansują coraz więcej faktur na niższe wartości

– Dynamika wzrostu na rynku faktoringu w dalszym ciągu jest dodania, aczkolwiek wyhamowała w stosunku do poprzednich kwartałów. Otoczenie makroekonomiczne, w tym wyraźny spadek konsumpcji prywatnej (wg analiz nawet o 2,8% r/r) i produkcji przemysłowej w II kw. 2023 r. mają bezpośredni wpływ na sytuację przedsiębiorców. Z drugiej strony stale zwiększa się liczba firm, które chcą skorzystać z faktoringu (wzrost liczby klientów w wyniósł 9% r/r). Dane pokazują też, że przedsiębiorcy finansują coraz więcej faktur na niższe wartości. Faktoring wreszcie rozprawia się z mitem usługi tworzonej tylko dla dużych firm. Mali przedsiębiorcy zaczynają używać go jako narzędzia, które stabilizuje biznes na co dzień. To efekt ogromnej pracy, którą faktorzy włożyli w optymalizację procesów. Szczególnie fintechy, które skupiają się na rozwijaniu technologii, sprawiają, że faktoring jest łatwo dostępny, a korzystanie z niego może się odbywać w 100% online – z dowolnego miejsca i w dowolnym czasie. Automatyzacja i technologia pozwalają na szybsze decyzje o przyznaniu finansowania oraz obsługę coraz większej ilości faktur. To przekłada się na wyniki – PragmaGO w pierwszym półroczu 2023 obsłużyła o prawie 50% więcej klientów niż w analogicznym okresie zeszłego roku, a wartość sfinansowanych przez nas należności wzrosła o 19% – uważa Łukasz Ramczewski, wiceprezes spółki PragmaGO, należącej do Polskiego Związku Faktorów.

Faktoring pozwala klientom na szybki dostęp do gotówki i regulowanie bieżących zobowiązań. Dzięki temu mogą bez zakłóceń rozwijać swoją działalność, a przy tym oferować odbiorcom atrakcyjne warunki zamówień towarów.
Udostępnij: