Przejdź do treści

Mikroprzedsiębiorstwa w mniejszym stopniu niż ogół przedsiębiorstw korzystają z e-technologii

Fot. Tygodnik Gospodarczy PIE

Mikroprzedsiębiorstwa nie są objęte prowadzonymi przez GUS badaniami wykorzystania technologii cyfrowych, tymczasem dostępne dane wskazują, że grupa ta w mniejszym stopniu niż ogół przedsiębiorstw korzysta z tego typu rozwiązań.

W badaniach prowadzonych przez Polski Instytut Ekonomiczny (PIE) jesienią 2023 r. mikroprzedsiębiorstwa wypadły słabiej niż pozostałe grupy w większości kategorii dotyczących cyfryzacji. Nie ma w tym zakresie porównywalnych danych dla UE – badania Eurostatu i GUS obejmują firmy zatrudniające przynajmniej 10 pracowników. Tymczasem w Polsce odsetek mikroprzedsiębiorstw jest jednym z najwyższych w UE, a nie mając danych o tej grupie, nie możemy w pełni ocenić wyzwania w zakresie transformacji cyfrowej polskiej gospodarki – napisał Tygodnik Gospodarczy PIE nr 7/2024.

Aż 87 proc. mikroprzedsiębiorstw nie korzysta i nie planuje korzystać z rozwiązań sztucznej inteligencji

Z badań prowadzonych przez PIE wynika, że aż 87 proc. mikroprzedsiębiorstw nie korzysta i nie planuje korzystać z rozwiązań sztucznej inteligencji (SI) – najwięcej ze wszystkich grup wielkościowych. W pytaniach o automatyzację procesów produkcji/usług, zakup oprogramowania i baz danych czy inwestycje w SI ta grupa wypadała gorzej niż pozostałe. Jedynie w sprzedaży online wartości są nieco wyższe niż dla małych przedsiębiorstw: 28 proc. prowadzi tego typu działania, 34 proc. planowało je na 2024 r. (odpowiednie wartości dla małych przedsiębiorstw to 25 proc. i 33 proc.).

Według TG PIE mikroprzedsiębiorcy są też bardziej mobilni niż większe firmy. Zgodnie z badaniami UKE, tylko 37 proc. z nich korzysta z telefonii stacjonarnej, a 53 proc. korzysta z internetu mobilnego. W pierwszym przypadku jest to najniższy, a w drugim najwyższy odsetek wśród wszystkich grup wielkości. Wyniki te nie są jednak zaskakujące, a sam raport nie pozwala na głębszą analizę.

Wśród firm z branży handlowej, sprzedaż online jest bardziej popularna wśród firm mikro niż małych, podobnie wśród tych z branży rozrywkowej

Nieco inna jest sytuacja, gdy bierzemy pod uwagę firmy z poszczególnych sekcji PKD – pisze dalej TG PIE. – Wśród firm zajmujących się handlem, sprzedaż online jest bardziej popularna wśród firm mikro niż małych, podobnie wśród przedsiębiorstw z branży rozrywkowej. Są to jednak raczej odosobnione wyniki. Odsetki odpowiedzi na pytania o zakup oprogramowania, automatyzację procesów czy wykorzystanie SI są niższe od tych z innych grup  wielkościowych również po przeniesieniu analizy na poziom sekcji PKD.

Jak dalej zaznacza TG PIE poziom cyfryzacji mikroprzedsiębiorstw jest jednym z obszarów, w których dostępne dane nie pozwalają na postawienie pełnej diagnozy. Wydaje się, że firmy te są mniej innowacyjne i mniej zaawansowane cyfrowo. Jednocześnie ich przedstawiciele zdają sobie sprawę z konieczności cyfryzacji nie mniej niż respondenci z innych firm – ok. 57 proc. nie zgadza się ze stwierdzeniem, że konieczność szybkiej cyfryzacji przedsiębiorstwa to kolejna moda, która przeminie (20 proc. jest przeciwnego zdania).

Wynik ten jest podobny do wyniku w małych firmach, niższy niż w firmach średnich, ale wyższy niż w dużych (odpowiednio 55 proc., 63 proc. i 46 proc.). Jednak celem przyspieszenia w Polsce transformacji cyfrowej to tej grupie należy poświęcić dodatkową uwagę, przede wszystkim w obszarze diagnoz i analiz.
Udostępnij: