Przejdź do treści

Nastroje w branży maszyn i urządzeń rolniczych pogarszają się

Fot. free-images.com

-2,50 punktu – tyle wynosi ogólna wartość indeksu nastrojów w branży maszyn i urządzeń rolniczych w najnowszym badaniu przeprowadzonym przez Polską Izbę Gospodarczą Maszyn i Urządzeń Rolniczych (PIGMiUR).

Wśród przedsiębiorców dominują negatywne nastroje i pesymistyczne przewidywania przyszłości

W stosunku do poprzednich edycji ponownie nieznacznie ona spadała, co oznacza, że obecnie negatywne nastroje nieznacznie, ale jednak, jeszcze się pogłębiają. Wartość ujemna oznacza, że wśród przedsiębiorców dominują negatywne nastroje i pesymistyczne przewidywania przyszłości. Zdaniem autorów badania, miała i ma na to zapewne wpływ ogólna sytuacja w rolnictwie, i to, co stanowi największy problem, czyli napływ zbóż i innych produktów rolnych w Ukrainy.

Przedsiębiorcy przewidują, że znaczna część rolników nie będzie teraz inwestować

– Sytuacja ta wpływa na decyzje rolników dotyczące inwestycji w gospodarstwa. Patrząc na wyniki badania, przedsiębiorcy przewidują, że znaczna część rolników nie będzie teraz inwestować, zapewne wstrzyma się z nimi i poczeka na lepsze czasy, a to bezsprzecznie będzie miało wpływ na sytuację firm działających w branży maszyn i urządzeń rolniczych. Większość z nich spodziewa się w najbliższym czasie gorszej koniunktury – głosi konkluzja najnowszej edycji, przeprowadzanego przez PIGMiUR co pół roku badania.

PIGMiUR przeprowadza takie badanie co pół roku

Spadek, choć dość subtelny, i dominowanie nastrojów negatywnych to główne przekazy, jakie płyną z najnowszej edycji badania nastrojów w branży rolnej czyli wśród m.in. dealerów i importerów maszyn oraz urządzeń rolniczych, producentów maszyn a także – w niewielkim stopniu – wśród przedstawicieli innych segmentów około rolniczych. PIGMiUR przeprowadza takie badanie co pół roku, biorąc pod uwagę m.in. przewidywania respondentów co do dalszego kształtowania się koniunktury czy, co bardziej szczegółowe, co do sprzedaży we własnych firmach.

Negatywne nastroje nieznacznie, ale jednak jeszcze się pogłębiają w stosunku do poprzedniego cyklu badania

– Ogólna wartość indeksu ponownie nieznacznie spadała i obecnie wynosi -2,50 punktu – zaznacza w swoim opracowaniu PIGMiUR. Tłumaczy przy tym, że wartość ujemna oznacza, że wśród przedsiębiorców dominują negatywne nastroje i pesymistyczne przewidywania przyszłości. – Negatywne nastroje nieznacznie, ale jednak jeszcze się pogłębiają w stosunku do poprzedniego cyklu badania – podaje Izba. Według autorów opracowania, spadek, mimo że stosunkowo mały, ogólnej wartości indeksu spowodowany jest głównie dwoma aspektami. – Po pierwsze wzrosła ilość przedsiębiorców, którzy uważają, że sytuacja w branży się zdecydowanie pogorszy. Obecnie niemal 28 proc. respondentów tak właśnie uważa, podczas gdy pół roku temu było to niespełna 12 proc. biorących udział w badaniu. Tym samym, zmniejsza się odsetek odpowiedzi przewidujących polepszenie się koniunktury w branży – tłumaczą.

Obecnie nieco ponad 50 proc. przedsiębiorców przewiduje, że tegoroczne wyniki będą gorsze niż w 2022

Drugim elementem, który zdaniem PIGMiUR wpłynął negatywnie na wartość indeksu są przewidywania co do sprzedaży we własnych firmach. – Obecnie nieco ponad 50 proc. przedsiębiorców przewiduje, że tegoroczne wyniki będą gorsze niż w 2022 roku – to o 5 punków procentowych więcej tego typu odpowiedzi niż pół roku temu – opisują autorzy badania. Odnoszą się też do przyczyn takich wyników badania. – Zapewne na takie postrzeganie rzeczywistości gospodarczej miała i ma wpływ ogólna sytuacja w rolnictwie, i to co stanowi największy problem, czyli napływ zbóż i innych produktów rolnych z Ukrainy. Sytuacja ta wpływa na decyzje rolników dotyczące inwestycji w gospodarstwa. Patrząc na wyniki badania, przedsiębiorcy przewidują, że znaczna część rolników nie będzie teraz inwestować, zapewne wstrzyma się z nimi i poczeka na lepsze czasy, a to bezsprzecznie będzie miało wpływ na sytuację firm działających w branży maszyn i urządzeń rolniczych. Większość z nich spodziewa się w najbliższym czasie gorszej koniunktury – podsumowują autorzy przeprowadzanego co pół roku badania nastrojów w branży rolnej z PIGMiUR.

Najnowszą edycję raportu o nastrojach w branży, opartych o przewidywania obecnej i przewidywanej koniunktury w tym segmencie rolniczym Izba przeprowadziła na przełomie marca i kwietnia. To cykliczne badanie powtarzane co pół roku i przeprowadzane od czerwca 2014 roku. Jego efektem jest wartość liczbowa – indeks, który obrazuje nastroje panujące w branży rolnej (maszyn i urządzeń rolniczych) wśród przedsiębiorców, bo to oni biorą udział w badaniu. Poprzednie takie badanie miało miejsce w listopadzie 2022 r.
Udostępnij: