Przejdź do treści

Nawet 300 tys. zł dla firmy na poprawę bezpieczeństwa pracy

Fot. free-images.com

26 lutego wystartowała kolejna już edycja konkursu ZUS na działania firm zmierzające do poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy. Nawet 300 tys. zł mogą otrzymać firmy zgłaszające przedsięwzięcia planowane na 2025 r. np. z zakresu zmniejszania zagrożenia wypadkami lub chorobami zawodowymi czy redukowania niekorzystnego oddziaływania czynników ryzyka.

Jak przygotować się do programu? – piszą eksperci firmy W&W Consulting.

Częstym rozwiązaniem jest przeprowadzenie audytu bezpieczeństwa, który określi obszary oraz konkretne elementy do poprawy

Wielu przedsiębiorców, którzy chcą rozwijać swoją firmę dochodzi w pewnym momencie do wniosku, że nie będą mogli zwiększyć sprzedaży, produkcji czy ilości usług lub poprawić konkurencyjności, jeśli pracownicy nie będą mieli zapewnionych odpowiednich warunków pracy lub nadal będzie dochodziło w firmie do wypadków. Zmiana takiego stanu rzeczy najczęściej niesie ze sobą znaczne korzyści – od zmniejszenia kosztów z powodu absencji chorobowej pracowników, przez optymalizację warunków w zakładzie co zwiększa efektywność, po poprawę wizerunku jako odpowiedzialnego pracodawcy.

Częstym rozwiązaniem jest przeprowadzenie audytu bezpieczeństwa, który określi obszary oraz konkretne elementy do poprawy. Dla niektórych pracodawców po tym pierwszym kroku pojawia się kolejny całkiem trudny – jednak tylko z pozoru – czyli w jaki sposób pozyskać środki na realizację planów poprawiających bezpieczeństwo pracowników?

Wnioski można składać dla bardzo szerokich potrzeb, które można zaliczyć do grupy fizycznego zabezpieczenia pracowników

– W dalszym ciągu część przedsiębiorców nie ma świadomości, że ZUS prowadzi program, z którego można pozyskać środki na poprawę warunków pracy, nie tylko pieniężne. Wnioski można składać dla bardzo szerokich potrzeb, które ogólnie można zaliczyć do grupy fizycznego zabezpieczenia pracowników. Obejmuje ona zarówno bezpieczeństwo maszyn i urządzeń np. zakup urządzeń zmniejszających uciążliwość i ciężkość pracy, przez poprawę środowiska pracy obejmującą jego oświetlenie, poprawę mikroklimatu czy zabezpieczenie przed czynnikami szkodliwymi, jak promieniowanie optyczne, ochrona przed elektrycznością, czy środkami chemicznymi i biologicznymi. Ponadto grupa ta obejmuje szeroki zakres środków ochrony indywidualnej, w jakie można wyposażyć pracowników, od pracy na wysokości po specjalistyczne środki zabezpieczające przed silną chemią – mówi Monika Grządziela, ekspert ds. bezpieczeństwa pracy w W&W Consulting.

Warto poważnie zastanowić się nad udziałem w programie, ponieważ może wydatnie pomóc w podniesieniu możliwości firmy

Ważne jest konkretne ustalenie potrzeb – jeżeli przedsiębiorca nie ma odpowiedniej wiedzy i doświadczenia, należy skorzystać z pomocy zewnętrznych ekspertów, którzy określą je i pomogą w przygotowaniu samego wniosku. A warto to zrobić, ponieważ dofinansowanie z programu ZUS obejmuje do 80% konkretnych kosztów elementów poprawiających warunki pracy wskazanych we wniosku. Maksymalna wysokość dofinasowania to aż 300 tys. zł. Pamiętać należy, że kwota ta obejmuje zarówno działania inwestycyjne, ale również doradcze. Podsumowując – wielkość dofinansowania zależy od rodzaju potrzeb przedsiębiorstwa oraz rodzaju i ilości elementów mających poprawić warunki pracy w danej firmie.

– Warto poważnie zastanowić się nad udziałem w programie, ponieważ może wydatnie pomóc w podniesieniu możliwości firmy. Szczególnie pomocne jest to w przypadku przedsiębiorstw, które chcą zacząć się zmieniać, ale do tej pory nie dysponowały nadmiarem funduszy oraz dla firm, które już wprowadzają zmiany, ale boją się, że mogą finansowo sobie nie poradzić. Współpracując z firmami biorącymi udział w programie i ubiegającymi się o dofinansowanie, wypracowaliśmy efektywny poziom bezpieczeństwa, który na pierwszy rzut oka trudno zmierzyć. Natomiast dzięki budowie zespołu pracowników profesjonalnie przygotowanych pod kątem bezpieczeństwa, zminimalizowaliśmy ryzyko wystąpienia wypadków oraz zyskaliśmy bezpieczne miejsca i warunki pracy, które stały się wizytówką naszych klientów – podsumowuje Monika Grządziela.

Termin składania wniosków o dofinansowanie mija 27 marca 2024 r. Szczegółowe informacje nt. konkursu dostępne są na: https://bip.zus.pl/konkurs-dofinansowanie-dzialan-platnika-skladek-na-poprawe-bezpieczenstwa-i-higieny-pracy/konkurs-202401
Udostępnij: