Przejdź do treści

Dzięki Funduszom Norweskim powstało już wiele innowacyjnych technologii

Magdalena Sobczak-Solarska; fot. Newseria Biznes

– Mamy wiele funduszy unijnych i innych źródeł finansowania, ale Fundusze Norweskie są o tyle ciekawą opcją, że kładą duży nacisk na elementy społeczne, środowiskowe, prowadzenie biznesu przez kobiety, poprawę jakości życia osób starszych i wykluczonych.

Dodatkowym plusem jest też współpraca z partnerami zagranicznymi, networking i konferencje, które umożliwiają kontakty z innymi przedsiębiorcami, a także współpraca z norweskimi firmami przy wdrażaniu technologii czy rozwiązań, które funkcjonują na ich rynku – mówi agencji Newseria Biznes Magdalena Sobczak-Solarska, współwłaścicielka Villi Zakątek.

Na polskim rynku nie brak przykładów przedsięwzięć, które zostały z sukcesem zrealizowane przy wsparciu Norweskiego Mechanizmu Finansowego

„Rozwój przedsiębiorczości i innowacje” to program realizowany ze środków Funduszy Norweskich, którego operatorem jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Jest to kolejne źródło finansowania, które dało polskim firmom możliwość opracowywania i wdrażania na rynek innowacyjnych produktów i rozwiązań. Skorzystały z nich mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa, które realizują projekty przyczyniające się m.in. do poprawy jakości życia. Na polskim rynku nie brak przykładów przedsięwzięć, które zostały z sukcesem zrealizowane przy wsparciu Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014–2021.

Norwegia nie jest członkiem UE, ale poprzez specjalny instrument finansowy, czyli właśnie Fundusze Norweskie, zapewnia swój wkład w tworzenie zielonej i nowoczesnej Europy. Ten instrument skierowany jest do państw, które przystąpiły do UE po 2003 roku, czyli również Polski. Mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa mogły – za pośrednictwem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości – ubiegać się w jego ramach o granty na realizację projektów związanych np. z ochroną środowiska, wdrażaniem innowacyjnych technologii oraz rozwiązań poprawiających jakość życia. Celem Funduszy Norweskich jest również stymulowanie dwustronnej współpracy pomiędzy firmami z Polski i Norwegii. Dlatego ten mechanizm jest dla rodzimych przedsiębiorców doskonałym sposobem na to, żeby rozwinąć współpracę z tamtejszym rynkiem, który stwarza im atrakcyjne możliwości.

Usługa Independent Living jest odpowiedzią na te potrzeby i wyzwania starzejącego się społeczeństwa

Przykładem projektu, który został z sukcesem zrealizowany przy wsparciu Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014–2021, jest „Wdrożenie usługi Independent Living wykorzystującej innowacyjne technologie wspierające jakość życia osób starszych”. Jego celem było wprowadzenie na rynek nowej, innowacyjnej usługi Independent Living (IL), która odpowiada na potrzeby i podnosi komfort życia osób w wieku senioralnym.

– Polska jest jednym z krajów o najbardziej zaawansowanym procesie starzenia się społeczeństwa, co niesie wiele wyzwań nie tylko dla jednostki, dla osób w wieku senioralnym i ich rodzin, ale i dla całego społeczeństwa. Usługa Independent Living jest odpowiedzią na te potrzeby i wyzwania starzejącego się społeczeństwa, związane z samotnością, izolacją,  ubóstwem społecznym, które pojawia się w tej grupie wiekowej i na które nakładają się rozmaite choroby związane z wiekiem. Wszystko to jest szczególnie dotkliwe, jeżeli osoba senioralna jest samotna, żyje w jednoosobowym gospodarstwie domowym, a w Polsce większość jednoosobowych gospodarstw domowych jest prowadzona właśnie przez osoby w wieku ponad 65 lat i ten trend będzie się nasilał z biegiem lat – zwraca uwagę Magdalena Sobczak-Solarska.

Obok apartamentów w Villi Zakątek są też przestrzenie, które służą integracji, aktywności, wspólnemu spędzaniu czasu

Projekt realizowany przez lubelską spółkę MSCG był wart 19,9 mln zł, z czego blisko 2 mln euro (około 8,5 mln zł) stanowiło dofinansowanie z Funduszy Norweskich. W ramach przedsięwzięcia wybudowany został obiekt składający się z 43 apartamentów – Villa Zakątek – gdzie wdrożono usługę Independent Living opartą na nowoczesnych rozwiązaniach i technologiach informacyjno-komunikacyjnych.

– Usługa Independent Living oferuje osobom w wieku senioralnym samodzielność i niezależność, zapewniając im przestrzeń do życia, która jest w pełni dostosowana do ich potrzeb, a z drugiej strony mocny nacisk kładziony jest na więzi społeczne, na stworzenie takiej wspólnoty, która wzajemnie się wspiera, inspiruje. Dlatego obok apartamentów w Villi Zakątek są też przestrzenie, które służą integracji, aktywności, wspólnemu spędzaniu czasu. I ten fakt nawiązywania więzi społecznych, podejmowania aktywności – w ramach pakietu zajęć, mobilizacji, gimnastyki – ma na celu poprawę jakości życia osób w wieku senioralnym, poprawę ich zdolności intelektualnych poprzez tę aktywizację, interakcję z innymi ludźmi, udział w zajęciach, dbałość o sprawność fizyczną, żeby oni mogli być jak najdłużej sprawni i samodzielni – mówi współwłaścicielka Villi Zakątek.

Polskie społeczeństwo starzeje się szybciej niż średnia UE. W raporcie GUS wskazano, że udział osób starszych w populacji mieszkańców Polski osiągnął poziom 25,9 proc. W 2060 roku w Polsce ma mieszkać 11,9 mln osób powyżej 60. roku życia, tj. o 21 proc. więcej niż w 2022 roku, stanowiąc 38,3 proc. ogółu ludności.
Udostępnij: