Przejdź do treści

Pracownik stały w uczuciach czy zmienny?

Fot. Gi Group Holding

Z przeprowadzonej w lutym br. ankiety wynika, że 43% pracujących pozostaje wierna obecnemu pracodawcy przez ponad trzy lata, pozostali są gotowi na zmianę, jeśli warunki byłyby odpowiednie.

Jak często polscy pracownicy zmieniają miejsce zatrudnienia?

Co ciekawe, w podjęciu decyzji ważne okazuje się nie tylko wynagrodzenie (36% wskazań), ale również atmosfera w zespole, która stanowi priorytet dla 27,5% respondentów – uczestników ankiety przeprowadzonej z okazji ostatnich Walentynek przez Gi Group Holding.

Czy polscy pracownicy są gotowi stworzyć związek na dłużej? Jak często zmieniają miejsce zatrudnienia? Co ich do tego skłania? Zgodnie z wynikami wspomnianej ankiety aż 43% respondentów nie zmieniło pracy w ciągu ostatnich trzech lat, 34% zmieniło raz, a 21% dwa lub trzy. Czy to dowód na stabilność rynku pracy?

Zaledwie 2% respondentów zdecydowała się na zmianę pracodawcy cztery lub pięć razy na przestrzeni 3 lat

– Znaczna część pracowników nadal ceni stabilność zatrudnienia. Stosunkowo niewielki odsetek wykazuje wysoką mobilność zawodową, co może być interpretowane jako świadome dążenie do znalezienia najbardziej satysfakcjonującego zajęcia lub adaptacja do zmieniającej się sytuacji na rynku pracy – mówi Grzegorz Gojny, dyr. regionalny Gi Group Poland.

Potwierdza to kolejna liczba – z ankiety wynika, że zaledwie 2% respondentów zdecydowała się na zmianę pracodawcy cztery lub pięć razy na przestrzeni 3 lat, co może wskazywać na tzw. skoczka albo też… freelancera korzystającego z tzw. gig economy (zatrudniania pracowników do konkretnego projektu).

Zmieniamy pracę nie tylko dla pieniędzy

Kiedy zapytamy pracowników o przyczyny zmiany pracy, odpowiedzi układają się w interesującą gradację. Zgodnie z przewidywaniami, według 36% respondentów najistotniejszym czynnikiem okazuje się wynagrodzenie. Uwagę zwraca jednak wysoki odsetek osób, dla których priorytetem jest atmosfera w zespole. Wskazało na nią 27,5% osób, co podkreśla znaczenie zdrowego środowiska pracy i dobrych relacji międzyludzkich.

– Nie przypadkiem funkcjonuje powiedzenie, że zatrudnia nas firma, ale odchodzimy od przełożonego. To przede wszystkim on buduje atmosferę w zespole. Ankieta wyraźnie pokazuje, że pracownicy, którzy pozytywnie oceniają atmosferę w miejscu pracy, częściej są lojalni, co ma bezpośredni wpływ na zmniejszenie rotacji i budowanie silnej marki pracodawcy – podkreśla Ewa Michalska, dyrektor operacyjna Grafton Recruitment. Co jeszcze skłania Polaków do zmiany pracy? 21% pytanych wskazało na brak możliwości rozwoju jako decydujący czynnik. Na przeciążenie obowiązkami 15,5% ankietowanych.

Wnioski dla pracodawców – jak zatrzymać talenty?

Wyniki ankiety rzucają światło na to, co pracownicy cenią najbardziej i co może ich skłonić do zmiany zatrudnienia. Dla pracodawców to drogowskaz: chcąc utrzymać talenty, muszą zadbać nie tylko o konkurencyjne wynagrodzenie. Niezbędna będzie inwestycja w kulturę organizacyjną, promowanie możliwości rozwoju i dbanie o work-life balance.

Firmy, które zdecydują się zainwestować w pracowniczy dobrostan, mogą liczyć na wzajemność – pracownicy są gotowi na zobowiązania na lata, o ile tylko będą doceniani.
Udostępnij: