Przejdź do treści

Spotkanie zarządu ACI EUROPE z udziałem przedstawicielki KE

1. od l. Stanisław Wojtera: fot. PPL SA

Współpraca i działanie na rzecz rozwoju lotnictwa są kluczowymi zadaniami, jakie stoją przed Europejską Radą Portów Lotniczych ACI EUROPE. W Brukseli odbyło się spotkanie zarządu organizacji z dyrektor Elisą Roller z Komisji Europejskiej.

Zagadnieniem, które będzie miało wyraźny wpływ w kolejnych latach na całą branżę staje się szeroko rozumiana polityka zrównoważonego rozwoju

Przedstawicielka KE przybliżyła zebranym plany instytucji europejskich w obszarze polityki transportowej i przedstawiła możliwości wsparcia dla branży lotniczej i jej przemian poprzez wprowadzanie odpowiednich regulacji.

W trakcie spotkania omawiano również kierunki, w których zmierza rozwój lotnictwa i stojące przed wszystkimi wyzwania i szanse. Zagadnieniem, które będzie miało wyraźny wpływ w kolejnych latach na całą branżę staje się szeroko rozumiana polityka zrównoważonego rozwoju oraz działania na rzecz ochrony środowiska.

Wojtera: w sposób aktywny uczestniczymy w rozmowach i decyzjach podejmowanych przez ACI EUROPE

– Rozwój lotnictwa jest zależny zarówno od współpracy lotnisk i wypracowania przez nie wspólnego stanowiska, jak również od decyzji politycznych m.in. dotyczących wymagań nakładanych na tę branżę oraz wsparcia, jakie zostanie udzielone. Dlatego w sposób aktywny uczestniczymy w rozmowach i decyzjach podejmowanych przez ACI EUROPE – powiedział Stanisław Wojtera, prezes Polskich Portów Lotniczych SA, który od czerwca br. jest członkiem zarządu organizacji i reprezentuje interesy zarówno Polski, jak również Europy Środkowo-Wschodniej.

Podczas spotkania poruszono również niezwykle istotny temat cyberbezpieczeństwa lotnisk. W celu zintensyfikowania i wzmacniania działań na tej płaszczyźnie ACI EUROPE zatwierdziło powołanie specjalnego Komitetu ds. Cyberbezpieczeństwa. Będzie to płaszczyzna wymiany doświadczeń, jak i wypracowania wspólnych norm i rozwiązań. Kwestia cyfrowego bezpieczeństwa jest jednym z priorytetów PPL SA.
Udostępnij: