Przejdź do treści

Uczelnie pomogą zdobyć atrakcyjne kwalifikacje

Fot. free-images.com

100 mln zł z Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego przeznaczy Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) na rozwój poszukiwanych na rynku pracy kwalifikacji i kompetencji pracowników. W konkursie dla uczelni wnioski można składać od 30 sierpnia do 14 listopada br.

W konkursie NCBR uczelnie będą mogły rozwinąć ofertę adresowaną do dorosłych, którzy chcą podnieść lub uzupełnić swoje kwalifikacje zawodowe

Europejski Rok Umiejętności, inicjatywa ogłoszona przez Komisję Europejską, znajduje odzwierciedlenie w kolejnym konkursie ogłoszonym przez NCBR. Tym razem uczelnie będą mogły rozwinąć ofertę adresowaną do osób dorosłych, które chcą podnieść lub uzupełnić swoje kompetencje i kwalifikacje zawodowe, zgodnie z oczekiwaniami pracodawców i rynku pracy. Osiągnięciu tego celu służyć będą rozmaite programy i działania dydaktyczne, m.in. kursy, szkolenia czy warsztaty. Projekty mogą również obejmować uruchamianie i prowadzenie kształcenia specjalistycznego na 5. poziomie Polskiej Ramy Kwalifikacji (PRK). Wsparciem nie są natomiast objęte studia podyplomowe.

Chcemy umożliwić szkołom wyższym przekuwanie idei uczenia się przez całe życie w konkretne propozycje

– Poprzez konkurs „Rozwój kwalifikacji i kompetencji osób dorosłych” chcemy umożliwić szkołom wyższym przekuwanie idei uczenia się przez całe życie w konkretne propozycje. W obliczu zmian, jakie zachodzą na naszych oczach, stały rozwój zawodowy to konieczność. Kto go zaniedba, ten faktycznie się cofa. Nabywanie umiejętności, na które panuje największy popyt, jest szansą zarówno dla poszczególnych pracowników, jak i całej naszej gospodarki. Uczelnie mogą w tym pomóc, biorąc pod uwagę oczekiwania pracodawców oraz mierząc się z wyzwaniem kształcenia kadr na potrzeby zielonej i cyfrowej gospodarki. One już taki potencjał mają, ale warto i trzeba go wzmacniać – mówi dr Jacek Orzeł, p.o. dyrektor NCBR.

Nowoczesne uczelnie współpracują z przemysłem

Projekty w konkursie mogą zgłaszać uczelnie – samodzielnie lub, w uzasadnionych przypadkach, w partnerstwie np. z inną uczelnią. Na ich realizację przyznawane będzie dofinansowanie w wysokości do 97%, wymagany jest także niewielki wkład własny. Kto może być uczestnikiem takiego projektu? NCBR zakłada, że będą to osoby w wieku 18-64 lat, które pracują lub mogą być aktywne na rynku pracy i potrzebują specjalistycznych kwalifikacji lub kompetencji. Te ostatnie będą określane na podstawie diagnozy przeprowadzonej przez wnioskodawcę w toku np. własnych analiz lub innych aktualnych badań dotyczących luk w umiejętnościach pracowników.

Kompetencje lub kwalifikacje zdobędzie w sumie co najmniej 8 tys. osób

NCBR przewiduje, że w efekcie projektów kompetencje lub kwalifikacje zdobędzie w sumie co najmniej 8 tys. osób. – To wzmocni ich pozycję na rynku pracy oraz pozwoli pełniej wykorzystać w naszym kraju nowe możliwości, jakie niesie ze sobą ekologiczna i cyfrowa zmiana. Nie mam wątpliwości, że duże znaczenie dla powodzenia projektów będzie miało zaangażowanie pracodawców z branż o największym potencjale innowacyjnym i konkurencyjnym w danym regionie Polski, zarówno na etapie tworzenia programów, jak i prowadzenia zajęć – zwraca uwagę Jacek Orzeł.

Zainteresowanych szczegółami konkursu NCBR zaprasza na spotkanie informacyjne, które zaplanowane zostało na 3 października br. w Warszawie, z możliwością uczestnictwa także on-line. Rejestracja na to spotkanie zostanie wkrótce uruchomiona.

Nabór konkurencyjny „Rozwój kwalifikacji i kompetencji osób dorosłych” realizowany jest w ramach Działania „Umiejętności w szkolnictwie wyższym” Priorytet „Umiejętności” Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego.
Więcej informacji o konkursie „Rozwój kwalifikacji i kompetencji osób dorosłych”.
Udostępnij: