Przejdź do treści

Wysokość zarobków główną przyczyną rozważania zmiany pracy

Fot. free-images.com

Badanie Hays Poland, przeprowadzone w kwietniu i maju br., pokazuje dużą otwartość profesjonalistów na przebranżowienie.

Na zmianę profesji tylko ze względu na wyższe zarobki zdecydowałoby się 64 proc. ankietowanych

Okazuje się, że 64 proc. specjalistów mogłoby zmienić profesję wyłącznie ze względu na perspektywę uzyskania wyższych zarobków – poinformował portal PRoto.pl. Jak zaznacza portal, osoby, które nie zdecydowałyby się na taki krok, najczęściej jako powód podawały zadowolenie z obecnej pracy, chęć podążania za ustalonym planem kariery czy liczne możliwości zawodowe w obecnej branży. Według autorów badania, wysokość wynagrodzenia pozostaje główną przyczyną rozważania zmiany pracy – nie tylko przejścia do innej firmy, lecz także rozpoczęcia kariery w innym zawodzie. Hays przekazuje, że na zmianę profesji tylko ze względu na wyższe zarobki zdecydowałoby się 64 proc. ankietowanych. Co więcej, 63 proc. z nich byłoby w stanie podjąć taką decyzję na przestrzeni roku, z kolei niemal co piąty badany byłby na nią gotowy w perspektywie dwóch lat.

Specjaliści bardzo różnorodnie oceniają wpływ obecnej sytuacji gospodarczej na swoje perspektywy zawodowe

Z badania opisanego w Raporcie płacowym Hays 2023 wynika, że specjaliści bardzo różnorodnie oceniają wpływ obecnej sytuacji gospodarczej na swoje perspektywy zawodowe w okresie najbliższych lat. Większość jednak odczuwa niepewność co do przyszłości. Autorzy zwracają uwagę, że wpływ na to mogą mieć zarówno sytuacja gospodarcza i geopolityczna, jak i transformacja cyfrowa oraz rozwój sztucznej inteligencji, powodujący zmiany na rynku pracy. Podkreślają jednak, że samo otrzymywanie wysokiego wynagrodzenia nie będzie w stanie zadowolić pracowników na stałe – raporty pokazują, że dla pracowników, zaraz po zarobkach, duże znaczenie w pracy mają: stabilność zatrudnienia, relacje z przełożonym i zespołem, pakiet świadczeń pozapłacowych.

Specjaliści, którzy decydują się na przebranżowienie, bardzo często rozwijają się w kierunku pokrewnym do dotychczasowej profesji

„Warto także dodać, że gotowość do zmiany ścieżki kariery nie zawsze musi oznaczać planów całkowitej transformacji swojego życia zawodowego. Specjaliści, którzy decydują się na przebranżowienie, bardzo często rozwijają się w kierunku pokrewnym do dotychczasowej profesji, lub poszerzają zakres swojej specjalizacji, np. o aspekt technologiczny. Wiele zmian ścieżek zawodowych dotyczy podobnych sektorów, np. marketingu i e-commerce, finansów i analizy danych czy prawa i podatków.

Bardziej radykalne zmiany kariery również się zdarzają, chociaż stosunkowo rzadziej” – zaznaczają autorzy badania.
Udostępnij: