Przejdź do treści

Czy niedobór pracowników w Niemczech uderzy w polską gospodarkę?

Fot. WEI

Niemiecki rząd znacząco obniżył prognozy wzrostu gospodarczego na 2024 r. z 1,3 proc. do 0,2 proc. Zgodnie z wypowiedzią ministra gospodarki Roberta Habecka, obecnie największym wyzwaniem stojącym przed europejską gospodarką jest niedobór siły roboczej.

Tylko w samych Niemczech jest 700 tys. nieobsadzonych wakatów, obejmujących zarówno nisko-, jak i wysokokwalifikowanych pracowników – poinformował Warsaw Enterprise Institute w cyklu WEI GLOBALNIE na podstawie doniesień agencji Reuters.

Niekorzystna struktura demograficzna wymaga wprowadzenia rozwiązań, które zapełnią lukę w podaży pracy

Jak zaznaczają autorzy informacji, niekorzystna struktura demograficzna wymaga wprowadzenia rozwiązań, które zapełnią lukę w podaży pracy. Przewidywane są zachęty finansowe dla osób, chcących pracować dłużej i odkładających emeryturę w czasie. Należy jednak zwrócić uwagę na szereg zmian, które zostały już wdrożone mające na celu zwiększenie imigracji zarobkowej. Objęły one przyspieszenie procedury wydawania wiz i uznawania kwalifikacji zawodowych, ułatwienia w uzyskiwaniu obywatelstwa czy programy adaptacyjne np. kursy językowe.

Liberalizacja przepisów dotyczących imigrantów w Niemczech może prowadzić do coraz trudniejszej sytuacji na rodzimym rynku pracy

Ponadto problemy związane z niedoborem siły roboczej obserwowane są również w Polsce, jednak procedury związane ze sprowadzeniem pracowników, uzyskiwaniem wiz czy pozwolenia na pracę są niejasne, czasochłonne i zbiurokratyzowane, a praktyka organów niejednolita. Liberalizacja przepisów dotyczących imigrantów w Niemczech, ale również dyskutowana i wdrażana w innych zachodnich krajach, przy nieefektywnych regulacjach w Polsce, może prowadzić do coraz trudniejszej sytuacji na rodzimym rynku pracy, czyniąc go mniej konkurencyjnym i atrakcyjnym dla potencjalnych pracowników.

W wyniku słabszej pozycji rynkowej, problemy polskich pracodawców z obsadzaniem miejsc pracy mogą się pogłębiać, generując wyższe koszty zatrudnienia – stwierdza na zakończenie WEI GLOBALNIE.
Udostępnij: