Przejdź do treści

Europa potrzebuje specjalistów

Dawid Solak; fot. FRSE

Ponad 70 proc. przedsiębiorców w UE sygnalizuje trudności ze znalezieniem specjalistów. Potrzebę rozwoju zawodów branżowych widzą nie tylko kraje, ale także poszczególne branże i pojedyncze firmy – podkreśla Dawid Solak, zastępca dyrektora generalnego Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w tekście dla portalu homeandmarket.eu.

Komisja Europejska ogłosiła 2023 rok Europejskim Rokiem Umiejętności, promując idee uczenia się przez całe życie. Głównym celem tej inicjatywy jest podniesienie i zmiana kwalifikacji pracowników w UE oraz ograniczenie niedoboru fachowców w Europie. Według indeksu gospodarki cyfrowej 4 na 10 dorosłych i co trzecia osoba pracująca w Europie nie ma podstawowych umiejętności cyfrowych. Ponadto już w 2021 r. w 28 zawodach – od budownictwa i opieki zdrowotnej po inżynierię i informatykę – występowały niedobory pracowników. Uważam, że ten problem zagraża rozwojowi europejskiej gospodarki – dodaje dyr. Solak.

Program Erasmus+ daje możliwość aplikowania o dofinansowanie projektów w sześciu sektorach

Ten problem może pomóc rozwiązać Erasmus+, flagowa inicjatywa Unii Europejskiej w zakresie edukacji. Erasmus+ – program na rzecz kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu w Europie.

Program daje możliwość aplikowania o dofinansowanie projektów w sześciu sektorach: Edukacja Szkolna, Edukacja zawodowa, Szkolnictwo Wyższe, Edukacja dorosłych, Młodzież oraz Sport, a aplikować mogą instytucje i organizacje publiczne, przedsiębiorcy czy jednostki samorządu terytorialnego. Wszystkich zainteresowanych odsyłam do Centrów Innowacji Erasmus+ InnHub, które znajdują się w siedmiu polskich miastach: Krakowie, Katowicach, Wrocławiu, Poznaniu, Opolu, Gdańsku, Łodzi. Tam czekają na Państwa świetni doradcy.

Program Erasmus + wspiera realizację priorytetów i działań określonych w europejskim obszarze edukacji

W perspektywie na lata 2021–2027 Erasmus+ kładzie silny nacisk na włączenie społeczne, transformację ekologiczną i cyfrową oraz promowanie uczestnictwa młodych ludzi w życiu demokratycznym. Tym samym program Erasmus + wspiera realizację priorytetów i działań określonych w europejskim obszarze edukacji, w planie działania w dziedzinie edukacji cyfrowej oraz europejskim programie na rzecz umiejętności.

Nowy Erasmus+ inwestuje również w projekty współpracy transgranicznej, takie jak inicjatywa Uniwersytety Europejskie, sprzyjająca współpracy między instytucjami szkolnictwa wyższego w UE. To także akademie nauczycielskie Erasmus+, które tworzą sieć partnerstwa między organizatorami kształcenia i szkolenia nauczycieli oraz centra doskonałości zawodowej – miejscowe nabywania umiejętności na potrzeby innowacji, rozwoju regionalnego i włączenia społecznego.

Najlepszych młodych specjalistów z Polski i Europy mogliśmy w tym roku podziwiać w Gdańsku

Obok Erasmusa ciekawą formą promocji szkolenia branżowego i techniczną są olimpiady i konkursy umiejętności zawodowych, które dają uczniom możliwości zaprezentowania umiejętności zawodowych przed przedsiębiorcami, co zmienia stereotypowe myślenie o nauce w szkołach branżowych, buduje ich profesjonalny wizerunek, a przede wszystkim promuje ścisłą współpracę szkół i pracodawców. Najlepszych młodych specjalistów z Polski i Europy mogliśmy w tym roku podziwiać w Gdańsku.

Podczas EuroSkills 2023, ósmej edycji największego konkursu umiejętności branżowych w Europie, w Trójmieście rywalizowało 600 najlepszych specjalistów w wieku poniżej 25 lat z całego kontynentu. Polska reprezentacja zdobyła 13 medali, osiągając najlepszy wynik w historii – pisze na zakończenie dyr. Solak.

 

Udostępnij: