Przejdź do treści

Rada Przedsiębiorczości: Przepisy tworzące podstawę Programu Tarcz Finansowych nie budzą wątpliwości, a próby ich podważania tworzą niepotrzebne ryzyko dla przedsiębiorców

Fot. free-images.com

Rada Przedsiębiorczości, skupiająca główne organizacje przedsiębiorców, opublikowała stanowisko ws. realizacji programów Tarczy Finansowej w kontekście wniosku prezesa NIK.

W związku pojawiającymi się w domenie publicznej informacjami o treści wystąpienia prezesa NIK w Sejmie 12 lipca br. nt. programu Tarczy Finansowej (Program TF) realizowanej przez Polski Fundusz Rozwoju, poniżej znajduje się stanowisko Rady Przedsiębiorczości.

Program Tarczy Finansowej realizowany przez PFR był unikalnym w historii Polski skutecznym działaniem chroniącym sektor przedsiębiorstw i rynek pracy

Rada Przedsiębiorczości uważa, że Program TF realizowany przez PFR był unikalnym w historii Polski skutecznym działaniem chroniącym sektor przedsiębiorstw i rynek pracy, realizowanym w nadzwyczajnych okolicznościach pandemii COVID-19. Szybka pomoc udzielana w ciągu 24-48 godzin za pośrednictwem polskich banków trafiła do 353 tysięcy przedsiębiorstw przyczyniając się do utrzymania ponad 3,2 miliona miejsc pracy. Wsparciem objęte były przede wszystkim mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, dysponujące niskimi buforami płynności finansowej, które zostały wzmocnione przez PFR w krytycznym momencie.

Pomoc została udzielona także dużym polskim przedsiębiorstwom z branż krytycznie istotnych dla polskiej gospodarki

Wnioski były weryfikowane w sposób obiektywny za pomocą automatycznego algorytmu z weryfikacją warunków programowych przez ZUS i KAS. Pomoc została udzielona także dużym polskim przedsiębiorstwom z branż krytycznie istotnych dla polskiej gospodarki jak sektor węglowy i energetyczny, jak również wielu innymi znanym polskim markom, często zapobiegając ich upadłości. Formuła prawna i finansowa Programu TF zapewniała możliwość szybkie przeciwdziałanie skutkom pandemii COVID-19. Brak tak szybkiego działania PFR mógł w konsekwencji doprowadzić do upadłości tysięcy przedsiębiorstw, utraty pracy przez setki tysięcy pracowników oraz poważnych zaburzeń w funkcjonowaniu gospodarki, które oznaczałyby wysokie koszty społeczne.

Przepisy prawa stanowiących podstawę Programu TF nie budzą wątpliwości, a próby ich podważania tworzą niepotrzebne ryzyko dla przedsiębiorców

Zasady Programu TF i udzielania subwencji zostały zatwierdzone decyzjami Komisji Europejskiej. Przepisy prawa stanowiących podstawę Programu TF nie budzą wątpliwości, a próby ich podważania tworzą niepotrzebne ryzyko dla przedsiębiorców. Na podstawie swoich wszystkich doświadczeń Rada Przedsiębiorczości nie widzi jakichkolwiek przesłanek uzasadniających wypowiedzi zarzucających PFR „… wydatkowane [środków] poza wszelkimi zasadami i rygorami, w okolicznościach wysokiego ryzyka, uznaniowości i korupcji.” Rada Przedsiębiorczości bardzo wysoko ocenia obiektywizm procedur udzielania subwencji oraz profesjonalizm, rzetelność i sprawność PFR w zakresie realizacji Programu TF.

„Rada Przedsiębiorczości bardzo wysoko ocenia obiektywizm procedur udzielania subwencji oraz profesjonalizm, rzetelność i sprawność PFR w zakresie realizacji Programu TF” – czytamy na zakończenie stanowiska Rady Przedsiębiorczości.

Podpisali je: Marek Kłoczko – Krajowa Izba Gospodarcza; Marek Kowalski – Federacja Przedsiębiorców Polskich; Janusz Dziurzyński – Związek Liderów Sektora Usług Biznesowych – ABSL; Maciej Witucki – Konfederacja Lewiatan; Wojciech Kostrzewa – Polska Rada Biznesu; Rafał Dutkiewicz – Pracodawcy RP; Łukasz Bernatowicz – Związek Pracodawców Business Centre Club; Tadeusz Białek – Związek Banków Polskich oraz Jan Gogolewski – Związek Rzemiosła Polskiego.
Udostępnij: