Przejdź do treści

Zwiększyć do 20% waloryzację kontraktów w branży budowlanej

Fot. free-images.com

Pracodawcy RP oraz Polski Związek Pracodawców Budownictwa (PZPB) apelują do ministra infrastruktury Andrzeja Adamczyka w sprawie problemu firm budowlanych związanych z waloryzacją kontraktów infrastrukturalnych i kolejowych.

Przedsiębiorstwom budowlanym grozi upadłość i zatrzymanie budów polskich dróg

Przedstawiciele Pracodawców RP oraz branży budowlanej alarmują, że przedsiębiorstwom budowlanym grozi upadłość i zatrzymanie budów polskich dróg. To efekt wysokich kosztów wykonywania kontraktów – podwyżki sięgają kilkudziesięciu procent. Z badania OIGD (Ogólnopolska Izba Gospodarcza Drogownictwa) i PZPB wynika, że ponad 1/3 kontraktów drogowych zawartych przed wybuchem wojny w Ukrainie osiągnęła już 10-procentowy limit waloryzacji. Oznacza to, że zwiększony w 2022 r. limit waloryzacyjny z 5% do 10% nie nadąża za nadzwyczajnym wzrostem kosztów budowy, z którymi polski rynek budowlany mierzy się od połowy 2021 r.

W ub.r. podwyżki wielu składowych wykorzystywanych w budowie dróg przekroczyły 30 proc.

Całkowity wzrost kosztów ponad obowiązujący limit waloryzacji, czyli w zakresie w całości ponoszonym przez firmy wykonawcze, a w konsekwencji podwykonawców, wynosi dziś co najmniej 1 miliard złotych netto. Oznacza to ryzyko upadłości wielu firm budowlanych. W ubiegłym roku podwyżki wielu składowych wykorzystywanych w budowie dróg przekroczyły 30 proc. Najbardziej podrożał cement (o 39 proc.), transport kołowy i kolejowy (odpowiednio o 37 i 35 proc.) czy kruszywa (35 proc). Dla wszystkich 35. analizowanych kontraktów drogowych, dla których przedstawiono propagację wartości procentowej waloryzacji dla okresu do końca realizacji kontraktów na podstawie dostępnych wskaźników na koniec lutego 2023 r., wysokość waloryzacji, jaka winna być przyznana (gdyby nie było limitu) średnio osiągnie 19,89%.

Organizacje branżowe wnioskują zatem o zwiększenie przez resort infrastruktury limitu waloryzacji do 20%.
Udostępnij: